Ni Mna Yakuwa Karibu Na Mungu

Biblia ina mistari mingi sana inayoeleza faida ya kudumu katika maombi. Ukichukua 2,815 ukatoa 1745 (1733+12) wanabaki watu 1070. Kumbukumbu la torati 7:6 "Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana, Mungu wako; Bwana Mungu wako, amekuchagua kuwa watu wake hasa, zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. " Ndugu mwite MUNGU leo kwa maombi ili upokee majibu yako. Contextual translation of "karibu na mungu" into English. Bibblia pia ni kitabu cha mawazo na matendo ya Mungu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume na Barua, wingi wa miujiza unafanywa na Wanafunzi na wendani wa karibu nao. Hatua hii ya kazi itamwondolea mwanadamu kabisa tabia yake potovu ya kishetani. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen. je kuna maoni na ushauri unataka kuuutoa ili kuhakikisha ukurasa huu unawafikia waamini na. Ni kazi mpya, ya juu zaidi. Mungu anaangalia imani uliyonayo kwake, na ukimuomba anakusikia popote ulipo. Ili ujue kuchagua utakaye mtumikia. Katika somo hili tutaenda na Yakobo 1:5-7. muislamu anapo fanya matendo mema ni lazima awe na khofu,katika amali ile na kutokubaliwa na allah,na awe na matumaini na kutarajia malipo kwa mola wake ,wala sikufanya ibada bila yakuwa na matarajio yoyote wala kuwa na khofu ya mwenyezi mungu s. 1325 - Ekaristi ndio ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja ule wa taifa la Mungu ambao unalifanya kanisa liwepo ekaristi ni kilele cha tendo la Mungu la kuutakatifuza ulimwengu katika kristo na kilele cha tendo la kumwabudu Mungu wampalo watu kristo na kwa njia yake wampalo baba katika. Unaishi katika uasi, unajua ya kwamba JEHENAMU ndiyo inakungojea na unajifariji ukisema kwamba ni maneno yasiyokuwa na msingi hata unasema : Mungu hayuko! …Wewe ni kijana uliyetenda mambo sawasawa na yale na mwisho ukafikia kusema hivyo. ” Na akasema “ amali zipendwazo sana na Mwenyezi Mungu ni furaha uiingizayo kwa muisilamu. 🖊 Huduma ni wito ambao mtu huitwa na Mungu hata kabla ya kuzaliwa kwake. 2Pet 1:19-21. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. wanaume kama viumbe vyeje nguvu ndio mlinzi wa. Kutakuwa na warsha na semina ,michezo, Sala, Misa, Kuabudu Ekaristi Takatifu, michezo, ,majadiliano katika vikundi na burudani. Kwa nini lisiwekwe Tuta kuokoa. Kilicho na umuhimu mkuu katika kumfuata Mungu ni kwamba kila kitu kinapaswa kuwa kwa kadri ya maneno halisi ya Mungu: Kama unafuatilia kuingia katika uzima au kutimiza mapenzi ya Mungu, kila kitu kinapaswa kulenga maneno halisi ya Mungu. Contextual translation of "karibu na mungu" into English. Karibu tujifunze Neno la MUNGU. Kama kweli tunaamini ahadi za Neno la Mungu, basi tutakuwa watu wenye furaha, waliojaa sifa kwa Mungu. Ili uweze kuingia mbinguni lazima uokoke. Zanzibar kuna msemo zamani. Kila Kiumbe Kitarudi Kwa Allah Na Kwake Ndio Marejeo Ya Kila Kitu, Na Hii Ni Nguzo Muhimu Sana Katika Nguzo Za Imani, Miongoni Mwa Nguzo Za Imani Kuamini Siku Ya Mwisho Imethibiti Kuwa Mtume (S. Mungu anapoagiza, Mkaongezeke , alimaanisha vizazi na vizazi na kuongezeka kwa namba ya wanafamilia yako nay a jirani yako, pia alimaanisha Kujaza nchi, Mungu anapendezwa na watu wanoweza kumwabudu kumsifu. Nataka kueneza Ari ya ukuu wa Mungu katika mambo yote na kwa furaha yenu wote na watu wote wa dunia hii. Na wapeni yatima mali zao, wala msibadilishe mazuri kwa mabaya, wala msile mali yao pamoja na mali yenu, hakika hiyo ni dhulma kubwa. Balaa Ni Kwamba Aulize Mdada Kuhusu Mwenendo Wa Mdada Mwenzake Anayetakiwa Ili Achumbiwe, Utasikia " Huyo Mcharuko Balaa Tena Hafai, Atakusumbua Bure Kakangu" Kumbe Si Kweli. Madawa haya yanatokana na mitishamba mbali mbali ya Africa na Mashariki ya Kati na yanatibu magonjwa mengi unayo yajua na yale usiyojua. Akisema atakubariki na atafanya hivyo,Unastahili kuabudiwa,Kutukuzwa Baba wa mbinguni,Wewe Uliyetuumba,wewe ni habari njema,wewe ni mwanzo na wewe ni mwisho,Kuamka wazima na wenye Afya ni kwa Neema/Rehema ya Mungu tuu na si kwa uwezo,Nguvu/Utashi na uelewa wetu,Mungu wetu si mtu hata aseme uongo,Ahadi zake ni Amina na kweli. *🔰 Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mungu ndiye aliyeumba “uchawi” na huo “muujiza” Uchawi na muujiza ni viumbe wa Mungu kama vilivyo viumbe vingine, kama tikikataa kuwa uchawi na mujiiza sio viumbe wa mungu, basi tukubali kuwa kuna “kitu” kingine tafauti na “MUNGU” ndio kimeumba uchawi na muujiza, jambo ambalo halikubaliki katika dini zote, yaani, hata zile za. Kukutana kimwili kabla ya ndoa ni tendo linalojulikana kama uasherati na ni dhambi inayoweza kumpeleka mtu jehanamu asipopata neema ya kutubu na kutengeneza na MUNGU katika Wokovu wa KRISTO. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu (Warumi 8:1) Mungu yu kwa vyote, upande wetu wala kamwe hatakuwa kinyume yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ni rafiki yangu na wewe ni msaidizi wangu, pasipo wewe, mimi siwezi jambo lolote. Usalama tu kwa vijana ni kukesha kila wakati na kuomba kwa moyo mnyenyekevu. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Baada ya kufanya utumbo huo, kwa maonyo ya Nabii Nathani, Daudi ilibidi atubu hadharani na Mungu akamsamehe. Subira ni ridhaa Subira siyo kuvumilia taabu na hali mna mnung’uniko moyoni. Yohana 14:1 1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. 📖🖍 2 Tukamtuma Timotheo ndugu yetu, mtumishi wa Mungu katika Injili ya Kristo, ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu; 1 Wathesalonike 3 :2 👉🏼kuana wakati haitoshi kukaa peke yako na kuyatafakari maandiko Hii inakulazimu ujifunze kwa walio juu zaidi yako ili imani yako izidi kukua zaidi. **MB** Rafiki mpedwa, Nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu za shetani. Maana ni Mungu tu ndiye anaye weza kufanya miuji kama aliyo ifanya Yesu. Ni bure kutafuta kupata kitu 84 ambacho tayari unacho! Uhalisi wa maono ya Injili ni hakika kwamba Mungu anapendezwa na mwanadamu. Tunatakiwa kuelewa kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu Warumi 5:8 na lazima tuwe tayari kupokea matokeo ya dhambi zetu Warumi 6:23 na Yatupasa kuomba msamaha wa dhambi zetu Matendo ya Mitume 20:21/ 3:19. “Kwasababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” (Warumi 10:9, TMP). (Ezek 28:20-23) … kwa maana mshahara wa dhambi nimauti wa milele, bali karama (zawadi) ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kuwashoga sio Kuumbwa na mwenyezimungu. 1 Kutoka kwa Paulo, aliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Yesu Kristo, na Sosthene ndugu yetu. Ndio maana Biblia inasema "mlango ni mwembamba na njia imesonga, iendayo uzimani" (Math 7:14). ”—2 Wakorintho 4:7. Na sababu ya. Roho ya Mungu haina mipaka. Hakika Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa Tugayane kiugo Kia Ngai na turugame ithenyaini iguru rigii bururi witu wa Kenya. Nataka mtoke mahali hapa mkiwa wachangamfu na wenye furaha ndani ya Mungu. " Tuna amini kuwa kasiri lile lilikuwa karibu na uwepo na kiti cha enzi. Na walio pewa Kitabu hawakuhitilafiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa sababu ya uhasidi ulio kuwa baina yao. Na ni watu wachache hata zaidi walio na maoni Hebu wazia jinsi ungehisi dhaifu na mdogo mno kama ungesimama karibu na kiumbe huyo! 6. Karoline Wilbert A. KUKATA TAMAATafakari sana hali hii nani mkosa kati ya huyu au aliyekatisha maisha ya huyu. 1 Ee Mungu, twakushukuru. Mungu ni mwema kwa kutimiza ahadi zake, hata kwa ahadi ya kusamehe. Uwezi kusema kuwa naipenda hatima yangu kama una mtu kama kielelezo chako mbali na Mungu aliweka hiyo huduma/hatima ndani ya maisha yako, ni vizuri kutmbua kuwa kila mtu ana hatima yake hata kama unaona mna landana katika huduma zenu bali utambue kila mtu kuna mahali alikutana na Mungu hivyo kila mtu ana mwisho wake na kamwe uwezi jua, unaweza. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo ni Mungu wa agano, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Na walio pewa Kitabu hawakuhitilafiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa sababu ya uhasidi ulio kuwa baina yao. Vunja mikataba yote uliyofungamanishwa nayo, na mikata hii wanaweza kukufungisha ndoa na jini chini ya bahari au njia panda au kwenye miti milefu au kwenye milima au angani, Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni moto ulao lta moto kwa jina la Yesu Kristo vunja hiyo mikaba yote ya ndoa, Umaskin kutumikishwa nyota yako kutumika kichawi, vifungo vyote. Kama mna kumbukumbu nzuri,siku za karibuni nimekuwa nikiwaambia kuwa nitawaletea masomo ya jinsi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani. 2:9), hata aliweza kusema: "Aliyeniona mimi amemwona Baba" (Yoh. Kuamini Kukutana Na Allah. watu wanaweza kumtoa kasoro mfano mchumba mwenyewe hajasoma,ni mbaya,hana figa nzuri,mchafu,hamuendani, maskini na kasoro nyingi. Kutomjua Mungu kunawafanya waliowengi kuhangaika huku na kule wakimtafuta awatatulie matatizo yao. Mwanzilishi na Mchungaji Mkuu wa Kanisa la Mungu Rejeshwa, Mhariri-Mkuu wa Jarida la Ukweli Halisi, na sauti ya programu ya Ulimwengu Ujao, Daudi C. Wenye magari ya kuuza nitumieni picha, na maelezo i. Ili uweze kuingia mbinguni lazima uokoke. Kuheshimiwa na Mungu ni tofauti sana na kuheshimiwa na mwanadamu na ukiheshimiwa na Bwana utashangaa utaheshimiwa na wale wanadamu walio kudharau kwa maana umepita vigezo. 59 Basi, maneno yangu haya ambayo ni ombi langu mbele ya Mwenyezi-Mungu, yawe karibu na Mwenyezi-Mungu, Mungu wetu, mchana na usiku, naye amjalie mtumishi wake, na watu wake Israeli, ili wafanikiwe katika haja zao za kila siku. Hii inaweza kusababisha uchumba kuvunjika. Ni mawasiliano na Muumba wetu. Kumbuka sisi sote ni watoto wa baba moja na yatupasa kupendana na kuchukuliana madhaifu. Hakuna Mbingu Ya Walevi. "Kumbukeni mambo ya zamani za kale; maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine; Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi; nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado; nikisema, Shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Utaona wanapenda utakatifu, utaona wanapenda maombi na kumtumikia Mungu. Roho wa Mungu, ninatambua nafasi yako, kazi yako na uwezo wako maishani mwangu. =CHANZO NDOA kuwepo sio wazo wala mpango wa mtu au kikundi fulani bali ni mpango mkamilifu wa Mungu mwenyewe; Na Mungu ndiye aliye fungisha ndoa ya kwanza, Mwanzo 1:28 “Mungu akawabarikia , Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha; mkatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, nakila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya. Neno lako ni TAA ya miguu yangu, na MWANGA wa njia yangu” (Zaburi 119:89, 97-100, 104, 105). Napaswa kutembea katika nyayo za Mungu na kukabiliana na jambo hili kwa ujasiri; sipaswi kuwa na woga au hofu. " Tuna amini kuwa kasiri lile lilikuwa karibu na uwepo na kiti cha enzi. Maskani ya Mungu _Ni miliki ya kiti cha Mungu , makao ya Mungu. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote; na mkononi mwako mna uweza na nguvu; tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu (Warumi 8:1) Mungu yu kwa vyote, upande wetu wala kamwe hatakuwa kinyume yetu. ebu tusome,Danieli6:16-17 Basi mfalme akatoa amri,nao. Hili ni fundisho potofu. KUKATA TAMAATafakari sana hali hii nani mkosa kati ya huyu au aliyekatisha maisha ya huyu. Nyinyi nyote mna furaha kupokea tuzo mbele ya Mungu na kutambuliwa na Mungu. »Ndoa ya mitala imeanzishwa na mwanadamu (ni man-made) na si mpango wa Mungu katika ndoa. Hii ni ni kwa sababu tumeona katika Yohana 1:1-3 kwamba Yeyes siku zote alikuwa na Mungu walifanya kazi kwa pamoja katika kuumba dunia hii, ndiyo maana bado aliendelea kuumba kwa idhini hiyo hiyo aliyopewa tokea mwanzo. Haya ni matakwa ya kila mtu baada ya yeye kuanza kuwa na imani kwa Mungu, kwani mwanadamu kwa moyo wake wote hujitahidi kupata mambo yaliyo juu na hakuna aliye tayari kubaki nyuma ya wengine. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. -Kutubu ni mabadiliko katika mtazamo, kutoka mtazamo mbaya na kuingia katika mtazamo mzuri. Shetani anatumia huo mwanya wa watu wa Mungu kutokuwa na maarifa sahihi ya neno la Mungu na maagano ya Mungu kuwateka watu wa Mungu na kuwaweka chini ya ulinzi. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo ni Mungu wa agano, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Deusdedit Mahunda 2,456,386 views. Ambaye amemfundisha mwanaadamu kwa kalamu. Na mcheni Mwenyeezi Mungu ambaye mnaomba kwaye (na kuangalia) jamaa wa karibu, hakika Mwenyeezi Mungu ni Mlinzi juu yenu. Kila mmoja anaamini kwamba, mwili wake ukipotea, ukishindwa kutumika, yaani akifa, basi huo ndiyo mwisho wake. Na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika yoyote. Kumbuka sisi sote ni watoto wa baba moja na yatupasa kupendana na kuchukuliana madhaifu. Mungu, Mwana, ni asili kuu ya wokovu kama vile Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, nd iye aliyeleta wokovu wetu pale Msalabani katika kufufuka K wake, na kwa huduma ya kimbingu. " (Warumi 5:3-5). * 1 Timotheo 4:12 🖊Mungu hajamuumba kijana ili ujana wake udharaulike. Nyinyi nyote mna furaha kupokea tuzo mbele ya Mungu na kuwa walengwa wa fadhili Zake machoni Pake. Hizi ni vipengele viwili ambavyo Mungu na wanadamu wanaweza kwa mafanikio kuratibu pamoja, au kwa maneno mengine, ni Mungu anawasaidia watu kushughulikia masuala. Mna deni kuona Mungu (I have a debt to see God) Safari yangu iko na Mungu (My journey is with God) Itafika salama (I'll arrive safely) Ninajua niliko (I know where I am) Nakumbuka nilikotoka (I remember where I came from) Kule ninakokwenda (Where I'm going) Ni Mungu mwenyewe atanifikisha (It's God himself who'll bring me. Si njia rahisi. 6 Na kuonyesha zaidi uhusiano wake na dini ya Kibabeli, W. At 9:34 AM, Mija Shija Sayi said. Yesu alipokwenda kuitwa naye akaadhimishe na watu wake katika sikukuu ile alisema wakati wangu bado na kuwaambia watangulie,naye baadae alikwenda kwa wakati wake, lakini katika sikukuu. Bali hakika ya subira, kama alivyosema Mtume, ni kuridhika na tendo la Mwenyezi Mungu liwe la kutupendeza au kutuchukiza. Vivyo hivyo, sisi huhitaji kukutana kwa ukawaida na kunoana kwa kushiriki pamoja ujuzi ambao tumepata kutokana na kusoma, kujifunza, na kutafakari Neno la Mungu la kweli. Kanisa lipo maeneo ya Masanga- Kigoma ( Nyuma ya Idara ya Maji ). We continue with our theme about failure. Sasa, kuishi ukijipatia kila kitu ama chochote halafu ufe ukiwa bado katika hali ya kutengana na Mungu milele ni hasara. Pia ni Yeye ambaye Ameleta hata utukufu zaidi kwa Mungu. inamkinikanaje awe na mwana, hali hana mke. Wanafunzi wake wali kuwa wakiadhimisha sikukuu ya vibanda,ambapo sikukuu ya vibanda ilitokana na wana wa israeli walipokuwa safarini kwenda kaanani. Mradi unasoma maneno ya Mwenyezi Mungu, utaona kuwa Mungu ameonekana. Moyo ulio na ari zaidi ulimwenguni kote kwa ajili ya mungu ni moyo wa mungu. ” lg Singa ogabira mukwano gwo essaawa ey’ebbeeyi, emmotoka oba ennyumba, mukwano gwo ajja kukwebaza era asanyuke, era naawe ojja kufuna essanyu eriva mu kugaba. 9,Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwasababu uzao wake wakaa. Kukiwa na ugumu wa mioyo kwa kushindwa kusamehe, mungu ataruhusu nguvu za giza zimwingie mtu kwa kuwa ataondoa ulinzi wake. Hii inaweza kusababisha uchumba kuvunjika. Na; Mathias Elias. Tiba yake ni kuwa unajipaka mafuta haya Powerful Oil na hii itafukuza nguvu za giza na negative energies zote zitaondoka na utahisi mwepesi na mwenye akili nzuri za kutafakari. Kwa nini lisiwekwe Tuta kuokoa. Ilinifanya nijisikie vibaya. Ukibatizwa kwa jina la Yesu basi wewe umekubali kuwa wa kwake milele. 16 Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja, kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Hivyo ukikuta mtu ameomba msamaha wa kweli ujue ndani yake ameingiliwa na Roho ya Msamaha ya Mungu, Na ukikuta mtu ametoa msamaha wa kweli ujue ameingiliwa na Roho wa Mungu wa Msamaha. “Bwana yu karibu na waliopondeka roho huwaokoa” (Zaburi 34:18). Yakobo 1:5-7; "Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye. inamkinikanaje awe na mwana, hali hana mke. Hawa wako wapi?. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo. 5 Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu; nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, Kutoka 20:5 Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kuna nyakati ambapo kutakuwa na kiu na njaa ya Neno la Mungu. Moyo ulio na ari zaidi ulimwenguni kote kwa ajili ya mungu ni moyo wa mungu. 🖊Ni muhimu sana kuongea na vijana wenzangu katika kizazi hiki. Contextual translation of "kukaa karibu na mungu" into English. Mitazamo yetu ni kwamba tuwapo karibu sana na Mungu na kufanya mapenzi yake, ndiyo miminiko ya baraka na neema. Vine, katika An Expository Dictionary of New Testament Words (Vol. (2 Wakorintho 6:14, 15; Waefeso 5:28-33) Ni jambo linalofaa kuiga mfano wa Rebeka na kufanya mambo yanayompendeza Mungu. Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanao zitumikia, na wa kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa watumwa, na wenye madeni, na katika Njia ya Mwenyezi Mungu, na wasafiri. Kutomjua Mungu kunawafanya waliowengi kuhangaika huku na kule wakimtafuta awatatulie matatizo yao. Wapendwa katika BWANA,MUNGU atukuzwe. áºçÃûö û Ú׆øÓöô ø vjÛûö Öû]ø 28. Tafakari yetu leo inalenga kuangalia wajibu wetu wa kuwasaidia wajane na yatima; katika uumbaji mungu aliwaumba wanawake kama kiumbe muhimu cha matunzo. Kama kweli tunaamini ahadi za Neno la Mungu, basi tutakuwa watu wenye furaha, waliojaa sifa kwa Mungu. Hata Yesu hakua aminiwa na ndugu zake sembuse huyu tena Mwafrika, labda angekua mzungu kidogo wangemwamini. Mungu anataka tuwe na ujasiri wa kufahamu kwa kweli kwamba tumeokoka. 🖊 Huduma ni wito ambao mtu huitwa na Mungu hata kabla ya kuzaliwa kwake. Baada ya kufanya utumbo huo, kwa maonyo ya Nabii Nathani, Daudi ilibidi atubu hadharani na Mungu akamsamehe. (Ezek 28:20-23) … kwa maana mshahara wa dhambi nimauti wa milele, bali karama (zawadi) ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nakusalimu mtu wa Mungu. Mungu anasema hivi:. Mungu ni mwema kwa kutimiza ahadi zake, hata kwa ahadi ya kusamehe. Toba inamleta mtu awe karibu na Mungu maana Mungu anapendezwa na toba ya kweli kutoka moyoni. Babake alipendezwa na kurudi kwake mtoto huyo mwasi, zaidi kuliko mwanzo (aya20), kila kitu alisamehewa na sherehe zikafuatilia (aya24). Na unakuta ni mtu mlikuwa mnaemtegemea sana kiimani na mnamkuta anakuja na ndama nyumbani mnamuuliza je huyu wa kuchinja au, anasema hapana ni wa kuabudu mnamuuliza imetoka wapi anasema mafunuo haya Bwana nimeonana na Mungu kwenye maombi. 3:9 Maana sisi ni ndugu, wafanyakazi pamoja na Mungu; na ninyi ni shamba lake; ninyi ni jengo lake. Yesu akamwambia Petro achunge kundundi la Mungu na kuwafundisha. Peter Francis: 👉🏼 *KIMWILI*. Huu ni waajibu ulio faridhiwa na Mwenyezi Mungu. Linashirikisha wale wote ambao wanaikubali kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho na ambao wameshindwa na kuokolewa kwa maneno Yake. 18Naye Mwenyezi-Mungu ametamka rasmi leo hii kwamba nyinyi ni watu wake yeye mwenyewe kama alivyowaahidi na kwamba mnatakiwa kushika amri. (Ufunuo 5:11-12; 7:9-12) Mada kuu ni sawa na ile ya Wazee ishirini na Nne Kwaya ya Wote (Mass Choir) ikihusisha viumbe wote na Waliokombolewa (Ufunuo 5:13) Wakiwa na matawi ya mitende na mavazi meupe. Biblia imejaa maongezi mengi /mazungumzo mengi kati ya Mungu na Watu wake tangu Bustani ya Eden. neno la maarifa - siri ya kuwa karibu na mungu pog family tv. Alitetemekea Neno la Mungu. URAN YAKIRI YESU NI MUNGU WA KWELI. Sababu ya wewe kupokea adhabu ni kwa sababu umemkosea Mungu na wala si binadamu. Ni kazi mpya, ya juu zaidi. Mawazo yako ni muhimu sana kwangu kwahio ukiwa na zaidi usisite kuuliza kupitia simu/e-mail. Mungu ndiye aliyeumba "uchawi" na huo "muujiza" Uchawi na muujiza ni viumbe wa Mungu kama vilivyo viumbe vingine, kama tikikataa kuwa uchawi na mujiiza sio viumbe wa mungu, basi tukubali kuwa kuna "kitu" kingine tafauti na "MUNGU" ndio kimeumba uchawi na muujiza, jambo ambalo halikubaliki katika dini zote, yaani, hata zile za. Barikiwa na asante kwa kuskiliza hadi mwisho. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima. Hii ndiyo njia ya mwanadamu. Recorded at AFLOB STUDIO Audio Producer & Video Director ALEX LOBULU Contact: +255 753 453 940. Zaidi ya wakenya nusu milioni hawaamini kuwa kuna Mungu, matokeao ya sensa yamefichua. Sasa ni wakati wa kulihudhuria Vazi la pili la Ucha Mungu, lile la mwanzo ni Vazi la (Mind)Akili na Utupu, Na hili la Pili ni la (Roho)na Ibada. Yohana 14:1 1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Hakika Mungu wetu ni Mungu asiyeshindwa Karibu twigagure Kiroho rucini rwega. Ingawa ni kweli kwamba Mungu anawachukulia watu kama wako karibu Naye, ikiwa mtu anamwangalia Mungu kama mtu mwingine, kana kwamba ni kiumbe mwingine wa uumbaji, kama rafiki au kama kitu cha kuabudu, Mungu atawaficha uso Wake na kuwatelekeza. Hii ni kanuni ya pili. Kutakuwa hakuna maraisi bali kuna mungu wa Tz, Kenya, Ug au mungu wa Africa. Mungu akaiona nuru,yakuwa ni njema;Mungu akatengeneza nuru na giza”. Akisema atakubariki na atafanya hivyo,Unastahili kuabudiwa,Kutukuzwa Baba wa mbinguni,Wewe Uliyetuumba,wewe ni habari njema,wewe ni mwanzo na wewe ni mwisho,Kuamka wazima na wenye Afya ni kwa Neema/Rehema ya Mungu tuu na si kwa uwezo,Nguvu/Utashi na uelewa wetu,Mungu wetu si mtu hata aseme uongo,Ahadi zake ni Amina na kweli. Jambo hili limekuwa likitafsiriwa kama ni jambo BAYA na wengine wanatafsiri kwamba SIYO JAMBO BAYA,…. Yaletwayo kwa dhambi na uasi wa mioyo. 🖊Ni muhimu sana kuongea na vijana wenzangu katika kizazi hiki. -Kutubu ni muhimu sana. Kilifi ina idadi kubwa ya watu hawa ambayo ni elfu 146,669 ikifuatiwa na Nakuru ikiwa na elfu 67,640. Kuwekeamsingijambohili, yale nitakayosema, Daudi alikuwa mfalme aliyetiwa mafuta (aliyetiwa mafuta na Mungu), mfalme mkuu sana Israeli waliyepatakuwanaye,njeyaBwanaYesu(ambayeniMungu). Na ninashuhudia ya kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja na Mjumbe wake. Na tayari tumeshajifunza makosa kadha ikiwemo kosa la wana wa Israel baada ya kutoka Mistri, Kosa la Sodoma na Gomora, kosa la Baalam na leo tuangalie kosa namba 7 ambalo ni la mwisho. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ni rafiki yangu na wewe ni msaidizi wangu, pasipo wewe, mimi siwezi jambo lolote. Neno la Mungu hutoa mwongozo unaofaa kuhusu ndoa katika siku zetu, yaani, mtu wa kufunga naye ndoa na jinsi ya kuwa mume au mke bora. Hasha! Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha yakuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Meghji Tarehe 26/04/1964 Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kuunda Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania. ” Na akawataka masahaba zake kuvaa nguo. Ndio maana Biblia inasema "mlango ni mwembamba na njia imesonga, iendayo uzimani" (Math 7:14). Nimewaandikia ninyi,vijana kwa sababu mna nguvu,na neno la Mungu linakaa ndani yenu ,nanyi mmeshinda yule mwovu. Hata kama mna mipango ya kuoana ni dhambi kukutana kimwili kabla ya ndoa. Ninaamini kuwa kuna ushahidi katika Waefeso 5:18-21 na Wakolosai 3:16 yakuwa Mungu huchagua kujaza wale wanaojijaza Neno la Mungu kwa kuwa kote kote ni kujazwa uwezo wa Mungu. Ni Mfululizo wa Maeezo Kuhusu funga ya #Ramadhani Ni Vizuri kwa Muislamu Kuifanya ibada hii ya #Swaum Huku Akiwa na Ufahamu Juu Ya Ibada yenyewe Kwani Kwa Ha. Peter Francis: 👉🏼 *KIMWILI*. Nimetafakali sana juu ya danieli njinsi MUNGU Alivyo muokoa na nguvu za simba nimetafakali jinsi hawa wanyama walivyo wakali,na wenye nguvu lakini MUNGU wetu wa mbinguni aliafunga vinywa vyao yakawa kama mbuzi kwaajili ya mtumishi wake Aleluya. Katika Biblia anatajwa kama mwamuzi na kama nabii, naye ndiye mwanzilishi wa ufalme wa Israeli. 59 Basi, maneno yangu haya ambayo ni ombi langu mbele ya Mwenyezi-Mungu, yawe karibu na Mwenyezi-Mungu, Mungu wetu, mchana na usiku, naye amjalie mtumishi wake, na watu wake Israeli, ili wafanikiwe katika haja zao za kila siku. AL-MUHTAKIRU MAL’UUNUN Azuiaye bidhaa anapatwa na mashaka. Human translations with examples: stay close to god, stay close, friend, god provides peace. Zaburi 27:4. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu wetu anakaa mbinguni basi wewe pia ni wa asili ya Mbinguni. ni kwa kinywa chako kwamba wewe kukiri na tunaokolewa "(Warumi 10:9-10). Haiwezi kufikiriwa na mtu, na haijawahi kujifunza na mwanadamu. Hata ingawa Mungu alitangaza kwamba anachukia t alaka, hakuonyesha kabla au wakati wa agano la kale kwamba kuoa na kuolewa tena ni dhambi, isipokuwa katika haya mawili yafuatayo: (1) mwanamke aliyeachika mara mbili – au aliyeachika mara moja na kufiwa na mume wa pili – kuolewa na mumewe wa kwanza, na (2) mwanamke aliyeachika kuolewa na kuhani. 1:15); "katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu, kwa jinsi ya kimwili" (Kol. ”Mungu anao mtazamo wake binafsi juu ya kila kundi la watu chini ya jua,. Niwe karibu nawe, Ee Mungu wangu, 2x Hata katika tabu karibu ; Huu wimbo wangu, Bwana ! (2x) Chr : Tutaimba alleluya amen Kwa imani tutaingiya pale 2x Tutaimba alleluya amen. Maombi ni hali ya kuongea na MUNGU. atataka kuwa kama Yesu, na Yesu ni mpole na mnyenyekevu, ana hekima na tumemjua akiwa kijana kama sisi, (e. Ikiwa hamna malengo sawa ya kuwa na mafanikio au mawazo ya maisha basi tegemea kuwa urafiki wenu utakuwa wa kuhukumiana na wa mashaka. Wakisema utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Ufalme ni wako, Ee Bwana, nawe umetukuzwa, u mkuu juu ya vitu vyote. Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hii ndiyo njia ya mwanadamu. Baada ya Mungu kujifunua kwangu nakunithibitishia kwamba yeye ni Uzima ni Upendo nani Haki ndipo akaniambia kama nilivyoishi na Yesu Kristo na kutembea na Yesu Kristo hapa duniani Pia nimekuchagua wewe nataka kuishi nawewe na kutembea nawewe hapa duniani kama nilivyoishi na kutembea na Yesu Kristo, maneno haya hayakuwa rahisi kwangu kwani nilikuwa kijana mdogo kwa umri nasikuwa najitambua kama. Na kusema kuwa kuingiza furaha kwa watu ni kitu kimuwekacho mtu karibu na Mwenyezi Mungu akasema: “ mwenye kuingiza furaha katika nyoyo ya muisilamu basi ni haki ya Mwenyezi Mungu kumridhisha siku ya kiyama. (Mdo 2:22-24, 36-40, 43-44, 47) Rum 10:9-10; Kwa sababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, nakuamini mioyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kuwa na mambo yanayofanana haimaanishi kuwa mnapenda aina moja ya muziki au chakula, ina maanisha mna misingi sawa kimaadili na mambo yanayolingana na hayo. (ghofu)kufirisika, na ni wenye kuogopa umasikini zaidi ya mwenyezi mungu, na niwenye kuogopa kutoa (mali, pesa, wakati au mda…. Kujua Kanisa la Mwenyezi Mungu: Mungu Mwenyewe, Yule wa Kipekee VII | Mhutasari wa Mamlaka ya Mungu, Tabia ya Haki ya Mungu, na Utakatifu wa Mungu. † Baada ya dakika mbili,labda tukuwe tulipenda sana kile tunaona,hua tunataka kwa kiasili kuendelea kuona mbele,jaribu kuweka video ikiwa yote chini ya dakika 2. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Mungu anaangalia imani uliyonayo kwake, na ukimuomba anakusikia popote ulipo. "Kumbukeni mambo ya zamani za kale; maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine; Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi; nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado; nikisema, Shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Tiba yake ni kuwa unajipaka mafuta haya Powerful Oil na hii itafukuza nguvu za giza na negative energies zote zitaondoka na utahisi mwepesi na mwenye akili nzuri za kutafakari. “Ndugu zangu nimewaita hapa kwa kuwa nina tatizo kubwa nyie wote mna watoto Mungu kawabariki hata wewe mdogo wangu hapa ni mjamzito na Mungu akijaalia utajifungua salama. Moja ya mambo ambayo Wakristo tunakosea ni kumuita Yesu yakuwa ni Mungu. Tunafahamu kabisa ya kuwa duniani siyo makao ya Mungu Bali Mungu huangalia duniani kwa Wanadamu. Nikauliza tafadhali naweza kupata kitabu kinachohusu Kuzimu ,Mbinguni au Unyakuo. Na katika utatu huo ndio anasema hafanani na yeyote, kwa sababu hakuna mungu au miungu inayoweza kuwa na sifa ya Mungu mmoja na hapo hapo akawa na nafsi tatu zilizo hai. Human translations with examples: stay close to god, god provides peace. 👉🏼 Uasherati na uzinzi ni dhambi za mwili ambazo zinamchafua mtu na kukataliwa na MUNGU kiroho asipotubu kikamilifu 👉🏼dhambi hizi zinachafua mwili na kumfanya roho wa MUNGU amkimbie mtu. ") Kwahiyo tunawaita makafiri kwa sababu miongoni mwenu mnamwita Yesu kuwa ni Mungu na miongoni mwenu mnasema kuwa Mungu ni wa tatu wa utatu. Lazima ujue kwamba ingawa wewe ni mpotovu katika maneno yako na matendo yako, Mungu ni mwenye maadili katika hali hizi zote. wanaume kama viumbe vyeje nguvu ndio mlinzi wa. Tubuni Na Kuiamini Injili, Ufalme Wa Mungu Umekaribia. Ni mawasiliano na Muumba wetu. Muwe waangalifu kuyatekeleza kwa moyo wote na roho yote. Mungu ni mmoja tu aliye wa kwanza na wa mwisho. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amehesabiwa haki bure ya kusimama ndani yake na mbele za Mungu kama vile hajawahi kufanya kosa. Tunapomtafuta Mungu kwa Moyo wetu tunamuona. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. Kazi yetu kubwa hapa ni kujua vipi tutalivaa, basi kama aya ilivosema vazi hilo ni bora kwenu na hizo ni (alama)kutoka kwa Mollah wetu ili tupate "kukumbuka". "Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia, tukijua yakuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitaharishi, kwa maana PENDO LA MUNGU LIMEKWISHA KUMIMINWA NDANI YETU na Roho Mtakatifu tuliye pewa sisi. ), kuelekea katika kambi ya masikini na mafukara na mayatima na wajane, licha yakuwa ni watu wenye kuvaa kofia yenye kimvuri cha ucha mungu au kutembea na mbendera ya kutete haki za binaadamu. Kuamini Kukutana Na Allah. - tafsiri ya qurani al-kaashif juzuu ya ishirini na tatu - kurasa 9. Kuwa na mambo yanayofanana haimaanishi kuwa mnapenda aina moja ya muziki au chakula, ina maanisha mna misingi sawa kimaadili na mambo yanayolingana na hayo. 👉🏼 Dhambi hizi zinaua kiroho na kimwili [1/23, 20:55] Rev. unahitaji kumpa yesu maisha yako, karibu sana na endelea kujifunza masomo mengine. Mungu, Mwana, ni asili kuu ya wokovu kama vile Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, nd iye aliyeleta wokovu wetu pale Msalabani katika kufufuka K wake, na kwa huduma ya kimbingu. Liliasisiwa kikamilifu na Mwenyezi Mungu mwenyewe na linaongozwa naye kama Mchungaji. Kila mtu alishangaa na hata mkewe alishangaa. Mwanadamu akatenda dhambi na kuvunja ushirika huo. Hayo ni maneno machache ninayoweza kusema kuhusiana na jinsi ya kubatizwa. Karibu Ufufuo na Uzima tawi la Kigoma-Tanzania kanisa ambalo ni sehemu ya Mega Church la Glory of Chirst Tanzania Church (Kanisa la Maelfu ya Watu) chini ya Mchungaji Kiongozi Paul Joshwa. URAN YAKIRI YESU NI MUNGU WA KWELI. (2 Wakorintho 6:14, 15; Waefeso 5:28-33) Ni jambo linalofaa kuiga mfano wa Rebeka na kufanya mambo yanayompendeza Mungu. Moja ya Amri za Mungu ni kuwa; Mungu hafananishwi na kitu chochote. Anauliza Dr. Kwa sababu ni Yeye aliyeleta ukweli, uhai, na njia ya kuwaokoa wanadamu wote, kutuliza migogoro kati ya Mungu na mwanadamu, kuleta Mungu na mwanadamu pamoja karibu zaidi na kuwasilisha mawazo kati ya Mungu na mwanadamu. Haleluyah! Karibu katika ukurasa wa Tanzania Worships ambao ni maalumu kwa ajili ya kusambaza na kulihubiri Neno la Mungu anayeishi. Mradi unasoma maneno ya Mwenyezi Mungu, utaona kuwa Mungu ameonekana. Lazima awepo wakuvisemea sio Askari wako wala Mtume wala Nabii wala kiongozi wa Dini Mungu mwenyewe mjue ili uwe huru yoh 8:32 (Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Nimetafakali sana juu ya danieli njinsi MUNGU Alivyo muokoa na nguvu za simba nimetafakali jinsi hawa wanyama walivyo wakali,na wenye nguvu lakini MUNGU wetu wa mbinguni aliafunga vinywa vyao yakawa kama mbuzi kwaajili ya mtumishi wake Aleluya. Saa hii Paulo na Sila wakiwa wamekamatwa na kupigwa sana kisha kufungwa kwa mikatale na wamewekwa gerezani hakuna mtu angeweza kukubaliana nami kwa kipindi kile kuwa Mungu aliruhusu yale yatokee kwaajili ya utukufu wake, yaani kwa ajili ya kujidhihirisha, maana kwa wasomaji wa Biblia ni lazima wataungana nami kuwa haikuwa mara ya kwanza kwa. W) Alipoulizwa Na Jibril (A, S) Mbele Ya Maswahaba Kutaka Kuwafundisha Nguzo Za Imani. Mungu ni mmoja tu aliye wa kwanza na wa mwisho. Tofauti ni kuwa Mungu amempa vyeo na maarifa maarifa makubwa tofauti na viumbe wengi. Masomo ya miss,12/05/2017. Kwa Mtume Paulo mambo yalikuwa kama hivi: “ “ Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu, wakisema Mtu. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. Kikundi kidogo kinapaswa kuwasaidia watu na kuwakuza. Masomo ya miss,12/05/2017. " Hata hivyo, ndugu zake, ambao hawakuwa na uhakika juu ya uimara wake, wakakasirika na kumpa kazi ya kulinda mashamba ya mizabibu. Neno hilo limetumika kuashiria kuwa kama watu watastaajabia juu ya safari hizo, lakini kwa vile aliyeziandaa ni Yeye aliye na uwezo wa kutenda lile linalodhaniwa kuwa haliwezi kutendwa basi kweli. hao wamewazidi wale Watu. Kudhihirisha mja unyonge wake mbele ya Muumba wake. Katika vitu ambavyo waislamu huwasumbua vichwa na akili zao, ni kuhusu Uungu wa Yesu, sema vitu vyote lakini ukifika hapo kwenye Uungu wa Bwana Yesu basi mnapotezana, na kitu ambacho kinawafanya waislamu washindwe kukubali kuwa yeye ni Mungu, ni ukosefu wao wa ROHO MTAKATIFU, maana mtu hawezi kukiri kuwa Yesu ni Bwana (Mungu) kama hana ROHO MTAKATIFU, kama. Je, uko tayari kuokoka au kuzaliwa mara ya pili? Najua uko tayari. Usipoamini kuwa Mungu yupo kuzimu inakusubiri, ukimwamini Mungu na kutenda mema Mbingu ni yako. Hakukuwa na shida zozote katika dunia wakati MUNGU mwenyezi alipoiumba na alikusudia kwamba maisha ya mwanadamu yawe ya furaha, amani na mafanikio siku zote. Yuko kila mahali. Leo katika somo letu tutaanza kujifunza jinsi ya kutengeneza BATIKI na naomba. Swala la kuwa Roho mtakatifu ni Mungu limo ndani ya aya nyingi za biblia kama vile Matendo 5:3-4. 6 Na kuonyesha zaidi uhusiano wake na dini ya Kibabeli, W. na pia ni mtu mwenye hila nifanyeje ushauri. Karoline Wilbert A. 🖊Neno la Mungu linasema sana mambo mazuri kuhusu vijana. Kama kweli tunaamini ahadi za Neno la Mungu, basi tutakuwa watu wenye furaha, waliojaa sifa kwa Mungu. Unajipaka usoni, kifuani na kichwani kila siku mpaka unaposikia umekuwa sawa hasa siku saba utaanza kuwa sawa kwa uwezo wa Mungu uliopo ndani ya mafuta haya na miti. Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanao zitumikia, na wa kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa watumwa, na wenye madeni, na katika Njia ya Mwenyezi Mungu, na wasafiri. Tunapomtafuta Mungu kwa Moyo wetu tunamuona. "Kwasababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka" (Warumi 10:9). Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walikula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambalo MUNGU aliwakataza. 2015 SOMO: KUSUDI LA MUNGU LILICHELEWESHWA SNP: PAUL JOSHUA AYUBU 42:2 "Najua yakuwa waweza kufanya mambo yote, Na maku. Wazazi wanalo jukumu kubwa la kuwalea watoto wao katika maadili mema sawasawa na mpango wa Bwana. KINYUME NA IMANI NI KUTOAMINI. Mungu ni juu ya kila kitu na kila mmoja. Vunja mikataba yote uliyofungamanishwa nayo, na mikata hii wanaweza kukufungisha ndoa na jini chini ya bahari au njia panda au kwenye miti milefu au kwenye milima au angani, Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni moto ulao lta moto kwa jina la Yesu Kristo vunja hiyo mikaba yote ya ndoa, Umaskin kutumikishwa nyota yako kutumika kichawi, vifungo vyote. Yakuwa: "Na kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde (ili apate amani ya maisha yake na asikie maneno ya Mwenyezi Mungu) basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha (asipoyakubali usimlazimishe wala usimdhuru, bali) mfikishe mahala pale pa amani; na haya ni kwa ajili ya kuwa hao ni watu wasiojua". Biblia imejaa maongezi mengi /mazungumzo mengi kati ya Mungu na Watu wake tangu Bustani ya Eden. 8: 7 Kwa kuwa BWANA Mungu wenu anawaleta katika nchi nzuri, nchi yenye vijito na mabwawa ya maji, yenye chemchemi zinazotiririka mabondeni na katika vilima, 8 nchi yenye ngano na shayiri, mizabibu na mitini, mikomamanga, mafuta ya zeituni na asali, 9 nchi ambayo chakula hakitapungua na hamtakosa cho chote, nchi ambayo miamba yake ni chuma. Soma na Mola wako ni mkarimu sana. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na lango la mbinguni. Andiko la Mungu ni hai linafanya kazi kila siku chini ya uongozi wa Roho, unapata tafsiri mpya nzuri zinazomjenga na kumtengeza mtu kulingana na hitaji lake, mstari mmoja unaweza ukawa na maana nyingi lakini zote zenye lengo la kulinda utakatifu wa Mungu. Lakini mimi ni nani, na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi?. "Kumbukeni mambo ya zamani za kale; maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine; Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi; nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado; nikisema, Shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Rafiki huyu (mwanamke) alikuwa maskini sana, nyumba aliyokuwa akiishi ilikuwa na takataka kwenye ghorofa ya chini, na takataka kwenye sehemu ya wazi karibu na mlango unaofuatia. Haya ni matakwa ya kila mtu baada ya yeye kuanza kuwa na imani kwa Mungu, kwani mwanadamu kwa moyo wake wote hutafuta mambo yaliyo juu na hakuna aliye tayari kubaki nyuma ya wengine. Neno hilo limetumika kuashiria kuwa kama watu watastaajabia juu ya safari hizo, lakini kwa vile aliyeziandaa ni Yeye aliye na uwezo wa kutenda lile linalodhaniwa kuwa haliwezi kutendwa basi kweli. Na hii Roho ni Roho ya Mungu Kabisa kwani asili ya Msamaha ni Mungu mwenyewe. Ameandika vitabu na vijitabu 80, mwenyewe ameanzisha zaidi ya mikusanyiko 50. Mkataba unaweza ukawa na maandishi tu au maneno - Yakuwa tufanye hivi na hivi. Katika vitu ambavyo waislamu huwasumbua vichwa na akili zao, ni kuhusu Uungu wa Yesu, sema vitu vyote lakini ukifika hapo kwenye Uungu wa Bwana Yesu basi mnapotezana, na kitu ambacho kinawafanya waislamu washindwe kukubali kuwa yeye ni Mungu, ni ukosefu wao wa ROHO MTAKATIFU, maana mtu hawezi kukiri kuwa Yesu ni Bwana (Mungu) kama hana ROHO MTAKATIFU, kama. Recorded at AFLOB STUDIO Audio Producer & Video Director ALEX LOBULU Contact: +255 753 453 940. Hili ni fundisho potofu. Ukristo ni ufunuo wa Neno na wa sura ya Mungu katika Kristo. Hii ndiyo njia ya mwanadamu. Maombi ni haki. Yakupasa kujua kwamba, kamwe hautoweza kumpokea Roho Mtakatifu kwa kuamini msalaba pekee au kujaribu kujitakasa binafsi kwa matendo ya haki. Tiba sahihi ya kutibu kulogwa na uchawi kuundoa mwilini Kwa vyovyote utakavyotamka ni jambo la kawaida kulogwa au kurogwa kwani wachawi wanaongezeka kwa sababu ya wachawi kuanza kufundisha wazi wazi kuanzia Afrika hadi Ulaya yaani ulimwenguni kote sasa ni suala la kawaida lakini madhara yake ni makubwa kwa jamii. Rafiki huyu (mwanamke) alikuwa maskini sana, nyumba aliyokuwa akiishi ilikuwa na takataka kwenye ghorofa ya chini, na takataka kwenye sehemu ya wazi karibu na mlango unaofuatia. Contextual translation of "kukaa karibu na mungu" into English. Kuamini Kukutana Na Allah. Ufunuo wa Yohana 4:11 asema, “umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza; kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwasababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. - tafsiri ya qurani al-kaashif juzuu ya ishirini na tatu - kurasa 12. Ndani yake mna maamrisho na makatazo, na bishara pia. Sabato Tarimo. Tunajua kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu. (Ufunuo 7: 9 – 10) Wote wanaelekeza sifa na Utukufu kwa. Mwenyezi Mungu alisema, Punde tu watu wanapokuwa na haraka wakati wakiutumiza wajibu wao, hawajui jinsi ya kuuzoea; punde tu wanaposhughulika na mambo, hali yao ya kiroho inakuwa na matatizo; hawawezi kudumisha hali yao ya kawaida. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo ni Mungu wa agano, analiangalia neno lake apate kulitimiza. na hivyo anajionyesha yeye mwenyewe kuwa ni mwenye dhambi; maana dhambi ni uvunjaji wa sheria, na mshahala wa dhambi ni mauti. W) Alipoulizwa Na Jibril (A, S) Mbele Ya Maswahaba Kutaka Kuwafundisha Nguzo Za Imani. Mwe na hasira, ila msitende dhambi; jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Musa alikuwa na heshima kuu na uchaji wa ki -Mungu kwa SAUTI ya Bwana. Hatua hii ya kazi itamwondolea mwanadamu kabisa tabia yake potovu ya kishetani. ZINGATIA: sambamba na jibu Na. nitakuwa karibu na maskani hii hapa, nikiingia na kutoka, nikihubiri, nikiwaombea wagonjwa, nikifanya jambo lolote Sasa, Israeli hawakuwa ni kanisa la Mungu mradi tu walikuwaMisri. MAANA YA NENO LA MUNGU NENO la Mungu ni sauti ya Mungu pia ni Mungu mwenyewe kulingana na kitabu cha "Yohana 1:1" hapa Mungu anajitambulisha…. “Katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi;” Mwenye haki ni yule ambaye yuko ndani ya Kristo. Hivyo, sasa ni vizuri sana kusafisha mazingira yako yakukutania na Mungu wako kwa kufanya maombi ya rehema na utakaso mbele za Mungu kwa lengo la kupatana na Mungu ili tu asione kitu kichafu kisichofaa kwako akageuka na kukuacha; Kumbukumbu la Torati 23:14; Waebrania 4:16; 10: 19-22, Mithali 3:3-4, 1Yohana 3:21 na Yakobo 4:7. Unapatwa na woga wakati unawaza haya yote sababu unaambiwa yakuwa siku moja Mungu atahukumu matendo ya watu. Kuna kanuni nyingine moja zaidi, ambayo ni kama mwanadamu ana maarifa mengi juu ya Mungu au la, kama unapitia uzoefu wa kazi hiyo na ukweli unaweza kuchochea upendo wa Mungu ndani yake au la, na kumsogeza karibu zaidi na Mungu. apate kuwaita wapitao njiani waendao moja kwa moja katika njia zao kila aliyemjinga na aingie humu. Roho ya Mungu haina mipaka. … Roho itendayo dhambi, ndiyo itakayokufa. 🖊Ni muhimu sana kuongea na vijana wenzangu katika kizazi hiki. Soma Mathayo 6:34. Kufanikiwa kwa kusudi la Mungu kunategemea utiifu wako kwa Mungu na zaidi namna unavyozitumia fursa ambazo Mungu anazileta maishani mwako. Hii ni blog ambapo wakristu wote tunakutana katika ibaada ya neno la mungu na sala karibuni sana. Karibu sana katika mwongozo wa maombi haya ambayo nimeyaandaa ili yaweze kukusaidia katika maisha yako na rafiki zako pia. Contextual translation of "mke mwema mtu hupewa na mungu" into English. je kuna maoni na ushauri unataka kuuutoa ili kuhakikisha ukurasa huu unawafikia waamini na. Ni kwamba MUNGU aliona kilicho kuwa mbele ya kaini akamwambia inapasa uishinde,tabu juu yetu hatuifahamu sauti ya MUNGU,na kama tunaifahamu tunafanya ugumu wa mioyo Nitakuambia MUNGU anapateje kujua na kuona sili zako ambazo hata wewe haujui nini kitatokea hapo baadae. Angalia jinsi walivyomalizikia Kuzimu, wanapigana na kutongea maneno machafu wao kwa wao. Pole sana na Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki cha majaribu makubwa. Lakini Leo nataka tukumbushane jambo moja ambalo ni la muhimu sana katika kumngojea Mungu kutujibu katika maombi yetu. Tunajua hilo kwa sababu kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu hata kama ni zito na kali lakini huwekewa mafuta na kugeuka kuwa Neno na tangazo la matumaini kwa mpokeaji aliyeshiba imani! Mpendwa msikilizaji, kwa sababu hiyo basi yafaa kutenganisha kati ya maneno au lugha itumikayo na ujumbe ambao Mungu apenda kutupatia. Mradi unasoma maneno ya Mwenyezi Mungu, utaona kuwa Mungu ameonekana. Ni kazi ambayo huanza enzi mpya na huhitimisha enzi, na ni aina mpya ya kazi kwa ajili ya wokovu wa wanadamu; Zaidi ya hayo, ni kazi ya kuwaleta wanadamu katika wakati mpya. Hata hivyo, ulimwengu wa Shetani na hali yetu ya kutokamilika inahatarisha uhusiano huo. Katika vitu ambavyo waislamu huwasumbua vichwa na akili zao, ni kuhusu Uungu wa Yesu, sema vitu vyote lakini ukifika hapo kwenye Uungu wa Bwana Yesu basi mnapotezana, na kitu ambacho kinawafanya waislamu washindwe kukubali kuwa yeye ni Mungu, ni ukosefu wao wa ROHO MTAKATIFU, maana mtu hawezi kukiri kuwa Yesu ni Bwana (Mungu) kama hana ROHO MTAKATIFU, kama. Unapatwa na woga wakati unawaza haya yote sababu unaambiwa yakuwa siku moja Mungu atahukumu matendo ya watu. Mtu aliye mkristo asipotoa zaka na dhabihu anaitwa mwizi. 9 Msiwalipe watu ovu kwa ovu, au tusi kwa tusi; bali watakieni baraka, maana ninyi mliitwa na Mungu mpate kupokea baraka. Meghji Tarehe 26/04/1964 Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kuunda Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na kutimiza majukumu yangu kama mume, nafanya sana maombi. Ni kwa njia ya mateso tu watu wanapoweza kupokea njia ya ukweli iliyotolewa na Mungu, na ukweli huu ni uzima wa milele, ambao hutolewa na Mungu. Hii ndiyo njia ya mwanadamu. Walakini tunapaswa kufanya wazi yakuwa dhuluma ya Kristo wakati wa kiama ni sababu kuu ili tusifanye vita na huenda hatuta fanya dhuluma dhidi ya wengine kwa sababu ya Imani yao. unahitaji kumpa yesu maisha yako, karibu sana na endelea kujifunza masomo mengine. ” Na akasema “ amali zipendwazo sana na Mwenyezi Mungu ni furaha uiingizayo kwa muisilamu. Kumpata mchumba au mwenzi ambaye ni wa kusudi la Mungu, usidhanie ndio umemaliza. Ni neno la Mungu lililo katika maandishi. Kusifu na kuabudu ni madhihirisho ya kawaida kabisa ya imani yetu kwa Mungu. Yeremia 29:13 Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Linashirikisha wale wote ambao wanaikubali kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za mwisho na ambao wameshindwa na kuokolewa kwa maneno Yake. Kondoo wa Mungu husikia sauti ya Mungu. muislamu anapo fanya matendo mema ni lazima awe na khofu,katika amali ile na kutokubaliwa na allah,na awe na matumaini na kutarajia malipo kwa mola wake ,wala sikufanya ibada bila yakuwa na matarajio yoyote wala kuwa na khofu ya mwenyezi mungu s. Alitwaa dhambi zetu na kujivika, na pale msalabani alilaaniwa na kuhukumiwa kwazo ili sisi tuwe huru kutokana na hiyo hukumu. Kumjua Mwenyezi Mungu: Je, Wewe Ni Muumini wa Kweli wa Mungu?. Maoni ya Mungu wake, Yehova, yalikuwa muhimu zaidi kuliko maoni yake. Unajipaka usoni, kifuani na kichwani kila siku mpaka unaposikia umekuwa sawa hasa siku saba utaanza kuwa sawa kwa uwezo wa Mungu uliopo ndani ya mafuta haya na miti. Wakisema utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Moja ya mambo ambayo Wakristo tunakosea ni kumuita Yesu yakuwa ni Mungu. Contextual translation of "mungu akubariki sana" into English. Kanisa Katoliki na madhehebu mbalimbali za Ukristo vinamheshimu kama. Zaburi 27:4. Ni sharti la wokovu wetu. Inawezekanaje kuwa hivi? Unapoombwa kufanya kazi kidogo, haufuati ukawaida, unakosa mipaka, husogei karibu na Mungu na unajitenga mbali na Mungu. -Kutubu ni kujitenga na dhambi zote huku ukiambatana na KRISTO YESU. Na panya kuutafuna mkono wako wa kulia hiyo itaathiri riziki yako. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. Lazima awepo wakuvisemea sio Askari wako wala Mtume wala Nabii wala kiongozi wa Dini Mungu mwenyewe mjue ili uwe huru yoh 8:32 (Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. mungu ni pendo na walioko upande wake wanalo pendo lake na wanamkubali mungu, fahamu yakuwa anayekuzuwia wewe kumpa yesu maisha yako, yeye hana mbingu ya kukupeleka, amuwa sasa. 🖊Ni muhimu sana kuongea na vijana wenzangu katika kizazi hiki. Na ninakuheshimu na ninakutegemea sana wewe kama Mungu wangu. Ikiwa jambo hili litatendeka ndani ya kanisa litawavuta wengine kwetu. Utakatifu - Ni maisha ya Mkristo anayoyaishi kwa kuzingatia kanuni ya neno la Mungu baada ya kumkiri na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima. Utaona wanapenda utakatifu, utaona wanapenda maombi na kumtumikia Mungu. Kwa Mtume Paulo mambo yalikuwa kama hivi: “ “ Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu, wakisema Mtu. Mahali hapa wafu wanafufuliwa na misukule wanarudishwa. Gharama hizo ni pamoja na muda, pesa, mawasiliano, maombi, uhuru nk. Kutanda kwa giza maana yake giza halikuumbwa, bali lilikuwepo lakini nuru ilikuwepo na iliubwa, maandiko hayatuambii giza lilitoka wapi lakini yanatuelezea nuru ilitoka wapi, kwamaana wa kwanza kutengeneza nuru ni Mungu, na Mungu akasema kuwe nuru na ikawa nuru lakini. “Mungu wangu, hakika mimi ni mwenye dhambi, kwa kuzaliwa na kwa kutenda. Bwana YESU KRISTO atukuzwe ndugu yangu. Biblia ina mistari mingi sana inayoeleza faida ya kudumu katika maombi. Utakavyojisikia ni sawa kabisa na Mungu anavyojisikia kwetu ndio maana Mungu anasema kuwa anaona wivu (kutoka 20:4). 9,Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwasababu uzao wake wakaa. 26Mungu humjalia mtu apendezwaye naye hekima, akili na furaha; lakini humpa mwenye dhambi kazi ya kuvuna na kurundika, kisha akampa anayempendeza yeye Mungu. Yote hayo ni ili muweze kutawala kila kitu tokea kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu huu. Kristo ni ukweli, njia, na uzima. Nataka kufanana na wewe Nataka kufanana na we ewe YESU Moyo wangu nifanane na wewe na we ewe na wewe Machozi ya moyo wangu ni juu yetu wanadamu ambao wewe YESU ulitufia msalabani ili tupate kukombolewa kutoka mateso na vilio viletwavyo na shetani Oooh Dunia hii YESU YESU nakushukuru Bwana wangu Kwa. Kwa hiyo, tunapaswa kujitahidi kadiri tuwezavyo kusitawisha uhusiano wenye nguvu pamoja na Yehova. 4 Naliwaambia waliojivuna, Msijivune; Na wasio haki, Msiiinue pembe. Maombi ni mawasiliano na Mungu. “Katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi;” Mwenye haki ni yule ambaye yuko ndani ya Kristo. Mungu anataka tumuombe yeye ili kujenga uhusiano. muislamu anapo fanya matendo mema ni lazima awe na khofu,katika amali ile na kutokubaliwa na allah,na awe na matumaini na kutarajia malipo kwa mola wake ,wala sikufanya ibada bila yakuwa na matarajio yoyote wala kuwa na khofu ya mwenyezi mungu s. “Kwasababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” (Warumi 10:9). Agizo la Mungu ni kubariki na kutoa agizo la kuzaa. Swali kwa waislamu: Kama Quran ni ujumbe wa Mungu wa mbinguni, je, bado mna ujasiri wa kusema kuwa ina kila kitu? Na inawezekanaje Mungu akaleta ujumbe ambao alijua kuwa watu watausahau? Najua kuwa Quran pia inasema kuwa Mungu wa Quran huwa anawasahaulisha watu wake aya (ambalo nalo ni jambo la ajabu – sijui anakuwa anazileta za nini sasa?). wanaweza kutamaniana na hata kupendana kwa vile hawachangii damu moja bali wazazi wao ndio wanaochangia damu. 👉🏼 Dhambi hizi zinaua kiroho na kimwili [1/23, 20:55] Rev. Unajipaka usoni, kifuani na kichwani kila siku mpaka unaposikia umekuwa sawa hasa siku saba utaanza kuwa sawa kwa uwezo wa Mungu uliopo ndani ya mafuta haya na miti. Kuwa na yakini kamili yakuwa Allah ndie Mweza wa kila kitu, hakuna kitu kinacho mshinda, Mjuzi wa kila kitu, hakuna kitu kilicho fichika mbele ya Allah (Subhaanahu wa Taala). Uoga haitokani na Mungu. URAN YAKIRI YESU NI MUNGU WA KWELI. Baada ya msingi huu kuanzishwa, watu wanapaswa kutafuta zaidi uelewa wa kumjua kabisa Mungu. Kama wewe ni mtu wa kanisani lakini maisha yako yamejaa dhambi nakuomba okoka upya na amua kumpendeza MUNGU kuanzia leo. Mwenyezi Mungu alisema, " Kuna uwezekano pia kuwa hujapitia ugumu wala kupokea neema, na badala yake umeishi maisha ya kawaida tu. Uchungu ni sumu inayoanza kummaliza anayeitunza moyoni kabla haijamjeruhi yeyote aliye karibu. 🔥🔥UASHERATI NI KIFO CHA KIMWILI NA KIROHO. 8: 7 Kwa kuwa BWANA Mungu wenu anawaleta katika nchi nzuri, nchi yenye vijito na mabwawa ya maji, yenye chemchemi zinazotiririka mabondeni na katika vilima, 8 nchi yenye ngano na shayiri, mizabibu na mitini, mikomamanga, mafuta ya zeituni na asali, 9 nchi ambayo chakula hakitapungua na hamtakosa cho chote, nchi ambayo miamba yake ni chuma. Human translations with examples: stay close to god, god provides peace. Mwanadamu akatenda dhambi na kuvunja ushirika huo. Ni muhimu kuwa na kiu ya Neno la Mungu pia kuwa na kiu ya kuomba kila wakati. karibu tuvipitie vipengele hivi 18 vya kuhusu maombi na majibu yake. 50+ videos Play all Mix - Ambwene Mwasongwe _ Kuaminiwa na Mungu YouTube Ambwene Mwasongwe _ Tangulia mbele - Duration: 7:47. Ni chemchemi ya furaha, ya utulivu na ya amani. Nimewaandikia ninyi,vijana kwa sababu mna nguvu,na neno la Mungu linakaa ndani yenu ,nanyi mmeshinda yule mwovu. Biblia pia inaweza kufafanuliwa kama mkusanyiko wa maandiko matakatifu yaliyoandikwa katika vipindi mbalimbali vya historia ya mwanadamu na watu walioongozwa na Roho mtakatifu kuandika. sw Na ingawa kazi yao ya kutengeneza-mahema ilikuwa ya hali ya chini na yenye kuchosha, walifurahia kuifanya, hata wakifanya kazi "mchana na usiku" ili kuendeleza masilahi ya Mungu —kama vile tu Wakristo wengi wa siku ya kisasa wanavyojitegemeza kwa kazi isiyo ya wakati wote au ya kimsimu ili watoe mwingi wa wakati wao unaobaki katika. KUONDOA HALI YAKUWA NA WASIWASI NA KUKATA TAMAA NA HALI YA KUCHANGAMKA(JIPAKE USONI NA KICHWANI NA KIFUANI NA UTAJISIKIA UNAKUWA NA HALI MPYA NA KUONGEZA NGUVU YA KUTOKATA TAMAA) Ukiwa na neema yoyote si kila mtu anafurahia hiyo neema yako hasa jamaa wa karibu na majirani. Unaweza kujifundisha jinsi yakuyatumia maagizo ya Mungu katika maisha yako. Baada ya Mungu kujifunua kwangu nakunithibitishia kwamba yeye ni Uzima ni Upendo nani Haki ndipo akaniambia kama nilivyoishi na Yesu Kristo na kutembea na Yesu Kristo hapa duniani Pia nimekuchagua wewe nataka kuishi nawewe na kutembea nawewe hapa duniani kama nilivyoishi na kutembea na Yesu Kristo, maneno haya hayakuwa rahisi kwangu kwani nilikuwa kijana mdogo kwa umri nasikuwa najitambua kama. Kondoo wa Mungu husikia sauti ya Mungu. Lengo la somo hili ni kuhimarisha mawasiliano yako na Mungu katika maombi. "Ni makosa kwa Wakristo kujihusisha na wale ambao maadili yao ni hafifu. Hivyo ukikuta mtu ameomba msamaha wa kweli ujue ndani yake ameingiliwa na Roho ya Msamaha ya Mungu, Na ukikuta mtu ametoa msamaha wa kweli ujue ameingiliwa na Roho wa Mungu wa Msamaha. Maandiko yanasema kuna nyakati ambapo kutakuwa na kiu na njaa ya Neno la Mungu. Ninaye rafiki ambaye alikulia kwenye mojawapo ya maeneo mabaya kabisa katika Jiji la New York. Nawaandikia ninyi vijana wa kiume na wanaume wote, maana mna nguvu na mmejaliwa na mwenyezi Mungu utashi, hekima na busara. Mbele za Mungu Baba, aliye Mtakatifu sana, hatufai na haki yetu itokanayo na matendo yetu ni kama takataka mbele za Mungu (Isaya 64:6). Jongeeni tujifunze neno la uzima. Maana yake ni kwamba Adamu na kizazi chake chote kitatengwa na uso wa Mungu. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo. ” Kwa hiyo kama mtu akivunja sheria anajenga upya laana ya Torati ambayo Kristo aliibomoa msalabani kwa ajili yake. (Wafilipi 4:6-7, Mathayo 26:41, 1Wathesalonike 5:17, Luka 18:1. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwawakiokolewa. Mwe na hasira, ila msitende dhambi; jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Tumshukuru zaidi. Itamkomboa mwanadamu kutoka kwa ushawishi wa giza wa Shetani na kuwageuza wanadamu kuwa jamii inayomjua Mungu, inalingana na Mungu na kweli ni milki ya Mungu, ambapo itapata ukombozi na kukamiliswa. , Mna Mamaye, Yeye na. Safari ya mbinguni pia, ina vikwazo vingi. Lengo la somo hili ni kuhimarisha mawasiliano yako na Mungu katika maombi. Maombi ni haki. mungu ni pendo na walioko upande wake wanalo pendo lake na wanamkubali mungu, FAHAMU YAKUWA ANAYEKUZUWIA WEWE KUMPA YESU MAISHA YAKO, YEYE HANA MBINGU YA KUKUPELEKA, AMUWA SASA UNAHITAJI KUMPA YESU MAISHA YAKO, TAFADHALI TUTEMBELEE PALE KANISANI CALIVARY NYAKUMBU BERIA,AU PIGA SIMU NAMBA ZINAZOONEKANA HAPO WANZO WA SAFU HII PIGA SASA NA UTAJIBIWA,. Lakini yote haya hayakuwapata waisraeli. Sio Isaka anatolewa sadaka bali ni matumaini ya Abrahamu, nia zake, na ulinzi wake. Hii ni ni kwa sababu tumeona katika Yohana 1:1-3 kwamba Yeyes siku zote alikuwa na Mungu walifanya kazi kwa pamoja katika kuumba dunia hii, ndiyo maana bado aliendelea kuumba kwa idhini hiyo hiyo aliyopewa tokea mwanzo. Oh Haleluya, Hakika Mungu hana upendeleo, maana alitaka hata hao wasiomwamini Mungu (ambao ni wanasayansi) wajue kuwa kuzimu na mashetani yake yake wapo,na Mungu naye yupo. Kuna watu utasikia wasema _"Mzazi wako ni Mungu wa pili"_. Kwa ukaribu huu mtu anafahamu uzuri na ubaya wa mwenzake wakati wakiwa wanajitahidi kuishi kama "mwili mmoja" (Mathayo 16:9, Marko 10:8) Na kiini cha…. "Maombi kwa MUNGU" yaani kumwomba Mungu ni mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu ambayo huimarika katika majawabu yatokayo kwa Mungu. Maombi ni hali ya kuongea na MUNGU. na katika torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, mungu ni pendo na walioko upande wake wanalo pendo lake na wanamkubali mungu, fahamu yakuwa anayekuzuwia wewe kumpa yesu maisha yako, yeye hana mbingu ya kukupeleka, amuwa sasa. Hii ni pamoja na kutumia muda wako siku zote kuliweka neno la kristo kwa wingi ndani yako kwa kulitafakari. ” Hili ni tangazo la wazi kwamba kumdanganya Roho mtakatifu ni kumdanganya Mungu. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo. Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako;yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Wanafunzi wake wali kuwa wakiadhimisha sikukuu ya vibanda,ambapo sikukuu ya vibanda ilitokana na wana wa israeli walipokuwa safarini kwenda kaanani. Kuna wakristo ambao ni wezi lakini wao hawajui yakuwa ni wezi. Shetani huzunguka hukuna huku, yupo busy kwelikweli kuhakikisha kuwa hakuna mteule yeyote atakaye weza kuurithi ufalme wa Mungu. Peter Francis: 👉🏼 *KIMWILI*. Hakuna Mbingu Ya Walevi. Hii kwaya ya Mt. Kazi yetu ni kuamuru na kazi ya Mungu ni kutekeleza. Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Kujua Kanisa la Mwenyezi Mungu: Sura ya 34. Mungu ni juu ya kila kitu na kila mmoja. Karibu Ufufuo na Uzima tawi la Kigoma-Tanzania kanisa ambalo ni sehemu ya Mega Church la Glory of Chirst Tanzania Church (Kanisa la Maelfu ya Watu) chini ya Mchungaji Kiongozi Paul Joshwa. 6 hapo juu- Ni MUNGU pekee anayetoa zawadi ya RM kama vile ni Yeye pekee anayetoa PUMZI YA UHAI-wanadamu wamejaribu kuiunda Roho ila hadi leo zero zero. Ameandika vitabu na vijitabu 80, mwenyewe ameanzisha zaidi ya mikusanyiko 50. Ni upumbavu na. Yesu hana azma hata chembe ya kufa msalabani, kifo cha mhalifu. UMASIKINI 2. islamkingdom_ar). Alieleza mtu mmoja kwenye mtandao huo. “Kwasababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” (Warumi 10:9, TMP). [Sanduku/Picha katika ukurasa wa 18] Tengenezo la Mungu—Habari Muhimu ya Kujifunza. Karibu Roho Mtakatifu rafiki yangu, ushiriki muda huu pamoja nami. Pole sana na Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki cha majaribu makubwa. Tunapomtafuta Mungu kwa Moyo wetu tunamuona. Wala hawana toba wale wafanyao maovu mpaka yakamfikia mmoja wao mauti, kisha hapo akasema: Hakika mimi sasa nimetubia. Hayo ni maneno machache ninayoweza kusema kuhusiana na jinsi ya kubatizwa. Katika somo hili tutaenda na Yakobo 1:5-7. Kujua Kanisa la Mwenyezi Mungu: Sura ya 34. Ben alianza kuongea. kutoamini ni kutoamini Mungu kile ambacho Mungu amesema kwa neno lake, kwa hivyo kufanya Mungu kuwa muongo. (2 Wakorintho 6:14, 15; Waefeso 5:28-33) Ni jambo linalofaa kuiga mfano wa Rebeka na kufanya mambo yanayompendeza Mungu. , Mna Mamaye, Yeye na. Nawaandikia ninyi vijana wa kiume na wanaume wote, maana mna nguvu na mmejaliwa na mwenyezi Mungu utashi, hekima na busara. URAN YAKIRI YESU NI MUNGU WA KWELI. 🔥🔥UASHERATI NI KIFO CHA KIMWILI NA KIROHO. Leo adui zako wajue yakuwa yuko Mungu katika ndoa yako, yuko Mungu katika masomo yako, yuko Mungu katika biashara yako, yuko Mungu katika maisha yako, yuko Mungu katika nyumba yako, wajue haokoi kwa upanga wala mkuki, kwamaana vita si vyetu bali ni vya BWANA, naye atawatia adui zetu mikononi mwetu. Tunawakaribisha wakazi wote wa Mwanza kuja kumuabudu Yehova pamoja nasi katika ibada zetu. Unatakiwa kumkiri Yesu kwa kinywa chako ili kutubu kwake na si kwa mtu mwingine Warumi 10:9" Kwa sababu unamkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa Bwana na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu Utaokoka" Yaani wewe baba, kijana mama, binti na watu wote , Hizo zote ni maana na jinsi ya kuokoka, Mungu akubariki mpendwa na udumu. wanaume kama viumbe vyeje nguvu ndio mlinzi wa. mungu ni mkubwa na mungu. Mpendwa, Mungu mwema na akubariki , karibu. Yawezekanaje watu waaminifu kuchambua madai yote haya ya dini hizi na kujua kwa hakika kwamba kweli ni nini. -Kutubu ni kuomba msamaha kwa MUNGU na baada ya kuomba msamaha unaacha dhambi zote ikiwemo na ile iliyosababisha ukaomba msamaha. Atawaamrisha kwa hukumu ya milele jehanamu yenye mateso. We continue with our theme about failure. je kuna maoni na ushauri unataka kuuutoa ili kuhakikisha ukurasa huu unawafikia waamini na. Unaweza kujifundisha jinsi yakuyatumia maagizo ya Mungu katika maisha yako. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na Mungu wetu anakaa mbinguni basi wewe pia ni wa asili ya Mbinguni. Lengo la somo hili ni kuhimarisha mawasiliano yako na Mungu katika maombi. 3:9 Maana sisi ni ndugu, wafanyakazi pamoja na Mungu; na ninyi ni shamba lake; ninyi ni jengo lake. Mwenyezi Mungu alisema,Je, mnaomba vipi kwa sasa? Ni maendeleo kwa sala za kidini jinsi gani? Mnaelewa nini hasa kuhusu umuhimu wa sala? Je mmechunguza maswali haya? Kila mtu ambaye hafanyi sala ako mbali na Mungu, kila mtu ambaye hasali anafuata mapenzi yake;. Umeme wa Mashariki, Kanisa la Mwenyezi Mungu lilianzishwa kwa sababu ya kuonekana na kazi ya Mwenyezi Mungu, ujio wa pili wa Bwana Yesu, Kristo wa siku za mwisho. Lakini mimi ni nani, na watu wangu ni nani, hata tuweze kutoa kwa hiari hivi?. Wenzake walisema alikuwa karibu kupata "matokeo muhimu" ya tafiti kuhusu Covid-19, tukio lililosababisha kuwepo kwa maoni mitandaoni yanayoeleza kuwa yawezekana bwana Liu aliuawa lakini polisi wanasema ni tukio la kujiua. Nkwera na John Ramadhani, mathalani F. Mungu ni Baba wa Yesu na Yesu ni Mwana wa Mungu. watu wanaweza kumtoa kasoro mfano mchumba mwenyewe hajasoma,ni mbaya,hana figa nzuri,mchafu,hamuendani, maskini na kasoro nyingi. Akaingia nyumbani kwake akasema, Salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Yakupasa kujua kwamba, kamwe hautoweza kumpokea Roho Mtakatifu kwa kuamini msalaba pekee au kujaribu kujitakasa binafsi kwa matendo ya haki. MUNGU akubariki. 51 Sasa, ni wangapi waliokuwako kwenye kiamshakinywa cha jana, asubuhi? Vema, nafikiri karibu wote, angalau asilimiatisiniwenu,amazaidi. Neno la Mungu hutoa mwongozo unaofaa kuhusu ndoa katika siku zetu, yaani, mtu wa kufunga naye ndoa na jinsi ya kuwa mume au mke bora. Katika ripoti hio kuna watu elfu 755,750 ambao hawaamini Mungu. kuwa na matarajio na kuwa nakhofu ndio msingi wakuk (self. Papa alieleza na kutoa mwaliko wa kuutazama mfano wa Yesu kuwa mtu wa maombi. Contextual translation of "mke mwema mtu hupewa na mungu" into English. Falao aliona yote haya na kutambua kwamba Mungu ananguvu, lakini alikataa kuwapa ruhusa waisraeli waende. Na kwasababu hiyo; kwakuwa umekubali kufuata sheria na taratibu za Taifa la Mungu naye Mungu amekukubali wewe, basi umekuwa Taifa la Mungu na unaishi kwa kufuata sheria za Taifa la Mungu. Human translations with examples: stay close to god, god provides peace. nini maana halisi ya kuokoka? Wengi hushangazwa na wakatoliki wakiwauliza je wameokoka? wengi hujibu bado kwanini. Hivyo ni kwa vile mwenye kujidai kutubia nae. Kwa vyovyote vile, Ninasema kuwa wote wale wasioenzi ukweli ni makafiri na waasi wa ukweli. Tunafahamu kabisa ya kuwa duniani siyo makao ya Mungu Bali Mungu huangalia duniani kwa Wanadamu. Wengine walisema ni tukio ambalo lina sababu iliyojificha. #JITAMBUE WEWE NI NANI NA UNAMWABUDU, NANI, # WARAKA WA KWANZA WA YOHANA,3:7-10, Watoto wadogo mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki, 8 Atendaye dhambi ni waibilisi kwakuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo, kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihilishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Maombi ni hali ya kuongea na MUNGU. Na kumhitaji Mwenyezi Mungu (Subhaanahu wa Taala) katika mambo yake yote. Baada ya kufanya utumbo huo, kwa maonyo ya Nabii Nathani, Daudi ilibidi atubu hadharani na Mungu akamsamehe. Akasema: "Hebu nisikilizeni! Baba yetu ni mmoja. Na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika yoyote. “Kwasababu, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako yakuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka” (Warumi 10:9). Mwanadamu akatenda dhambi na kuvunja ushirika huo. Edusportstz ni site maalumu kwa habari za Elimu, michezo, ajira, elimu, kilimo, siasa, mziki, technology, scholarship, Biashara, na Mahusiano,. Pole sana na Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki cha majaribu makubwa. Usiku na mchana ni sawa kwa Mungu. Jana ilikuwa ni maadhimisho ya miaka 50 ya Muungano sherehe zilizofanyka katika uwaja wa Taifa Dar-es-Salaam. Yesu anajua makosa yetu. Hii ndiyo njia ya mwanadamu. Hii ni ni kwa sababu tumeona katika Yohana 1:1-3 kwamba Yeyes siku zote alikuwa na Mungu walifanya kazi kwa pamoja katika kuumba dunia hii, ndiyo maana bado aliendelea kuumba kwa idhini hiyo hiyo aliyopewa tokea mwanzo.