Peremrat Vetor Lakimi

Posts about përemri vetor written by Xha Xhai. shtëpia, lulja, klasa etj. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Kuptimisht, vete përkufizohet si "vetëdija individuale si diçka unike"; koncept i ngjashëm me unin nga njëra anë (egon) dhe individin nga ana tjetër. -Lakimi i emrave Java e gjashtë: Formimi i emrave Java e shtatë: Mbiemri -Funksionet sintaksore - Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë -Kategoritë gramatikore të mbiemrave -Gjinia, numri, rasa -Lakimi i mbiemrave -Shkallët e mbiemrit -Formimi i mbiemrave Java e tetë: Pjesa e parë e provimit Java e nëntë: Numërori-Thyesat. Lingo Mastery Italian Recommended for you. Lidhëzat dhe llojet e tyre. Shquarsia dhe pashquarsia. : Më ftuan në mbrëmjen e fundvitit. Lingo Mastery Italian Recommended for you. B) Kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Ajo kënaqet kur i shikon ato duke fluturuar. Online catalogue Library “Max van der Stoel”. Folja lexoj në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore bën:. Lakimi i emrave RASAT Rasat gjinden në pyetje të ndryshme të cilat janë; Cila Emërore I,e cilës Gjinore Cilës Dhanore Cilën Kallëzore Prej cilës Rrjedhore Lakimi i emrave në numrin shumës Lakimi i emrit Shkruaj emrat në trajtën e shquar nxënës nxënësi lule lulja mësuese mësuesja. Pasi kemi folur dhe sqaruar përdorimin e trajtave të shkurtëra të përemrave vetorë duke paraqitur tabelat përkatëse të paraqitjes së tyre, mendoj që në këtë shkrim të paraqes edhe rastet e trajtave të shkurtëra të bashkuara. Lajme, Shqip, Analiza letrare, Ese, Programe, Libra, Fjalor, Përkufizime, Fjalë të urta, Mjekësi, Shëndetësi. Si tek shumë eponime dhe toponime ne kemi parë shpesh atë lloj lakimi fillestar të emrave (çdo lloj subjekti), që sot nuk përdoret më, e që nis me parafjalën për. Folja "paskëshim" është në: A) Kohën e pakryer të mënyrës habitore. Fjalet:ai,ti,une jane peremra vetor Ndersa: na(t)a,(t)'ia,me ,etj ,jane trajta te shkurtra te peremrave vetore Peremrat vetore tregojne ate qe flet (Veta e pare)ate me te cilin flasim (Veta e dyte)dhe ate per te cilin flasim (Veta e tret) Peremrat vetore te vetes se pare dhe te. Page 115 and 116: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 117 and 118: Lakimi i përemrit vetor Veta e tre; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M. Karakteristike për gjuhën shqipe janë: 1. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. Nje tekst. Lakimi i parë. Gramatikë e gjuhës shqipe e shkruar në vitin 1976. Lakimi i parë: përfshin emrat e gjinisë mashkullore që marrin mbaresën i. Meso Gjermanisht 23,835 views. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. Lakimi i pënemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Nunm shumës —. Lexim të kë by vladimir_kola in albanian, shqiperia, and shqip. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. 13 comments Lakimi i peremravet. Peremrat lidhor shembuj. Peremrat deftore perdoren te pashoqoruar me emrin. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë e jetës, vijon të mbetet në tranzicion. Kategoritë gramatikore të përemrit vetor. Peremrat pronorë. : Më ftuan në mbrëmjen e fundvitit. Lakimi i emrit, mbiemrit, i përemrave vetorë, dëftorë dhe lidhorë. Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë zakonisht është një grup emëror në rasën dhanore (Skënderbeu u hodhi një vështrim ushtarëve të tij. Ata jane : (gj. Kam dëshirë t'ju tregoj për të gjithë, por sot do t'ju flas për Kleidin, kushëririn tim. Pasi kemi folur dhe sqaruar përdorimin e trajtave të shkurtëra të përemrave vetorë duke paraqitur tabelat përkatëse të paraqitjes së tyre, mendoj që në këtë shkrim të paraqes edhe rastet e trajtave të shkurtëra të bashkuara. Grupimi i mbiemrave. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. e ka pasur vetem mbiemra te panyjshem. Për ta kuptuar se në ç’rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Numri njëjës. B) Kohën e tashme të mënyrës dëshirore. 40 Paradigma e lakimit e përemrit vetor i vetës së parë dhe të dytë shumës (ne, ju) Tabela nr. 1200 Tetovë Macedonia. Veçoritë e lakimit të përemrit vetor. Peremrat deftore perdoren te pashoqoruar me emrin. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Mund të kaloni në temën gramatikore atje eshte, atje gjindet ose si të bëhen plurale të një emri. Anonymous 1yr. Address South East European University Ilindenska n. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). ), një trajtë e shkurtër e përemrit vetor. B) Kohën e tashme të mënyrës dëshirore. ujku, bariu, peshku, zogu etj. C) Kohën e kryer të mënyrës habitore. Lakimi i emrit Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Lakimi i emrit, mbiemrit, i përemrave vetorë, dëftorë dhe lidhorë. Peremrat pronorë. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t’ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores – për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Pra, ky njeri (apo ky fis) bën kurban për këtë Zot. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Peremrat pronorë. 1200 Tetovë Macedonia. 1 comment. Ata janë: Vetorë: unë, ti, ai, ajo; ne ju; ata; ato. edu is a platform for academics to share research papers. Flas shume shpesh ne telecom. Lingo Mastery Italian Recommended for you. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t’ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores – për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. Lakimi i emrave në dy trajta,. Shquarsia leksikore dhe gramatikore. Unë jam Denisi. Lakimi i emrit Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Lakimi i emrave në dy trajta,. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). Bashkë me familjen time jetoj në Londër. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. 13 comments Lakimi i peremravet. Lakimi i emrit, mbiemrit, i përemrave vetorë, dëftorë dhe lidhorë. Folje Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. mashkullore)=drejtimi. pdf,(Veta,e,dyte)dhe,ate,per,te,cilin,flasim,(Veta,e,tret),Fjal et:ai,ti,une[PDF],6,FJALI,ME,PEREMRA,VETOR,Premr. zip - DOWNLOAD (Mirror #1). Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Kahja nuk ekziston. Si tek shumë eponime dhe toponime ne kemi parë shpesh atë lloj lakimi fillestar të emrave (çdo lloj subjekti), që sot nuk përdoret më, e që nis me parafjalën për. Fjalori i Shqipes së Sotme (1984) e klasifikon si emër, por shumë gramatikanë e trajtojnë si përemër. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Çdo vit vij dhe çmallem me të afërmit dhe miqtë e mi. Kjo gjendje eshte perfundimi I zhvillimit historik te shqipes e cila ne nje faze me te hershme ashtu si gjuhet e tjera i. Portali Shkollor ju ofron materiale të gatshme, të përpunuara, të cilat ju ndihmojnë të realizoni objektivat në punën tuaj të përditshme. peremri vetor,peremri vetor shqip,peremri vetor njejes,peremrat vetor njejes,peremri vetor shumes,peremrat vetor shumes shqip,cka tregon peremri vetor,cfare tregon peremri vetor,. Shquarsia leksikore dhe gramatikore. Ja dhe lakimi i emrit ne njejes, ne trajte te pashquar dhe te shquar:. Gramatikë e vogël e gjuhës shqipe" për fëmijë (Niveli Α1-Β1) Autore Amalia Rondou-Gorou" Redaktore Pedagogjike dhe Letrare Maria Soukalopoulou Redaktore shkencore. Lakimi i parë. Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. 1 fjali peremrat lid. edu is a platform for academics to share research papers. Peremrat ky,kjo sherbejne per te treguar sende a frymore qe ndodhen afer folesit,ndersa peremrat i atille i ketille tregojne sende a frymore qe ndodhen larg folesit. Një përmbledhje e mrekullueshme që ia vlen të lexohet nga të gjithë ata që duan të shkruajnë në gjuhën shqipe, pa gabime gramatikore. -zëvendësimin e kryefjalës me përemër vetor në fjali;-përshtatjen e kryefjalës me kallëzuesin në fjali;. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Address South East European University Ilindenska n. 13 comments Anonymous 3mo. Lakimi i emrit• Emri ka tri lakime:• Lakimi i parë, i cili mbaron me (i);• Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u);• Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Lakimi i emrave. Bashkë me familjen time jetoj në Londër. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Anonymous 7mo. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). o Em^rore: ju Gjinore: - $§'jinore. Për ta kuptuar se në ç’rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Shquarsia dhe pashquarsia. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Si tek shumë eponime dhe toponime ne kemi parë shpesh atë lloj lakimi fillestar të emrave (çdo lloj subjekti), që sot nuk përdoret më, e që nis me parafjalën për. Ja dhe lakimi i emrit ne njejes, ne trajte te pashquar dhe te shquar:. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Emrat janë të përveçëm dhe të përgjithshëm. Posts about përemri vetor written by Xha Xhai. Meso Gjermanisht 23,835 views. ), një trajtë e shkurtër e përemrit vetor në rasën dhanore: Ti, Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. Por kur themi motra punon, mollët u poqën, macja fle atëherë prej fjalës punon mësojmë se motra po kryen një veprim (punon. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. -Përemri vetor •Përemri vetor tregon veta të ndryshme në njëjës dhe në shumës, vetën e parë (vetën që flet), vetën e dytë (vetën me të cilën flasim) dhe vetën e tretë (vetën për të cilën flasim). Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. Kështu thuhej për filanin, për fistekun. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Ato fluturojn. 種別 から探す; 地域 から探す; 着ぐるみ,仮装衣装コスチューム,日本製,ビアタンブラー,ステンレスボトル,チタン製タンブラー,タンブラー,フライパン,包丁,業務用調理器具,タイムカプセル,貯金箱,コーヒードリップポット,ビアグラス,ピーターラビット,リラックマ,くまの. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Veçoritë e lakimit të emrave në gjuhën e sotme letrare. Ka më shumë fjali të ndryshme për praktikë 60. Kur themi motra, macja, e kuptojmë se është fjala për njerëz, kafshë dhe sende, po nuk dimë se çfarë bëjnë ose çfarë ndodh me ta. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. Folje Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar. -Lakimi i emrave Java e gjashtë: Formimi i emrave Java e shtatë: Mbiemri -Funksionet sintaksore - Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë -Kategoritë gramatikore të mbiemrave -Gjinia, numri, rasa -Lakimi i mbiemrave -Shkallët e mbiemrit -Formimi i mbiemrave Java e tetë: Pjesa e parë e provimit Java e nëntë: Numërori-Thyesat. D) Kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Pra, ky njeri (apo ky fis) bën kurban për këtë Zot. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. Përemri vetor dhe llojet e tij: Përemri vetor i paraqitur, Përemri vetor i paramenduar, Vetori i ndarë, Vetori i ngjitur, Përemri ndërmjetësues Lakimi i emrave, emrat e ndryshueshëm, emra të pandryshueshëm. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. Ja dhe lakimi i emrit ne njejes, ne trajte te pashquar dhe te shquar:. o Em^rore: ju Gjinore: - $§'jinore. alis,,,Gjymtyrt,,,kryesor,,,t,,,fjalis,,,Me,,,. Fjalori i Shqipes së Sotme (1984) e klasifikon si emër, por shumë gramatikanë e trajtojnë si përemër. Mësimet me video Mësimi Përshëndetje Ushtrimi 1-1 Ushtrimi 1-2 Ushtrimi 1-3 Ushtrimi 1-4 Mësimi Σχεδιάζουμε τις διακοπές – Planifikojmë pushimet Ushtrimi 2-1 Ushtrimi 2-2 Ushtrimi 2-3 Ushtrimi 2-4 Continue Reading →. Peremrat ky,kjo sherbejne per te treguar sende a frymore qe ndodhen afer folesit,ndersa peremrat i atille i ketille tregojne sende a frymore qe ndodhen larg folesit. Mëso frëngjisht: Si thuhet? Unë, Ti (forma e thjeshtë), Ju (forma e respektueshme), Ai, Ajo, Ne, Ju (shumës), Ata, Im, Juaj, E tij, E saj, Ky, Ajo, Këto, Ato. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. : Më ftuan në mbrëmjen e fundvitit. • Të analizojë përemrin sipas veçorive të tij gramatikore. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. alis,,,Gjymtyrt,,,kryesor,,,t,,,fjalis,,,Me,,,. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Flas shume shpesh ne telecom. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. lapsi, mësuesi, shkumsi etj. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). D) Kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë e jetës, vijon të mbetet në tranzicion. Lakimi i parë. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). Shih grafikun më lart. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Na vjen keq, por nuk kemi vende të lira. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. D) Përemër vetor. Lakimi i emrave RASAT Rasat gjinden në pyetje të ndryshme të cilat janë; Cila Emërore I,e cilës Gjinore Cilës Dhanore Cilën Kallëzore Prej cilës Rrjedhore Lakimi i emrave në numrin shumës Lakimi i emrit Shkruaj emrat në trajtën e shquar nxënës nxënësi lule lulja mësuese mësuesja. Këtë verë erdha me pushime në Tiranë, në vendlindjen time. Peremrat ky,kjo sherbejne per te treguar sende a frymore qe ndodhen afer folesit,ndersa peremrat i atille i ketille tregojne sende a frymore qe ndodhen larg folesit. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. Theksi i gjuhës shqipe është ngulitur, që dallohet nga disa gjuhë indoev- ropiane 2. Përemri vetor 53 Lakimi i përemrave vetorë : 53 Vërejt je rreth disa përdorimeve të gabuara të përemrave vetorë. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Përdorimi i drejtë i gjuhës. 13 comments Lakimi i peremravet. Nje tekst. Përemri vetor dhe llojet e tij: Përemri vetor i paraqitur, Përemri vetor i paramenduar, Vetori i ndarë, Vetori i ngjitur, Përemri ndërmjetësues Lakimi i emrave, emrat e ndryshueshëm, emra të pandryshueshëm. Lakimi i përemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Emërore: unë Gjinore: - Dhanore: mua Kallëzore: mua Rrjedhore: meje Numri shumës Emërore: ne Gjinore: - Dhanore: neve Kallëzore: ne Rrjedhore: nesh. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Gramatikë e vogël e gjuhës shqipe" për fëmijë (Niveli Α1-Β1) Autore Amalia Rondou-Gorou" Redaktore Pedagogjike dhe Letrare Maria Soukalopoulou Redaktore shkencore. peremri vetor,peremri vetor shqip,peremri vetor njejes,peremrat vetor njejes,peremri vetor shumes,peremrat vetor shumes shqip,cka tregon peremri vetor,cfare tregon peremri vetor,. Numri njëjës. Emrat janë të përveçëm dhe të përgjithshëm. Numri njëjës. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Folja lexoj në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore bën:. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë zakonisht është një grup emëror në rasën dhanore (Skënderbeu u hodhi një vështrim ushtarëve të tij. ), një përemër në rasën dhanore (Atyre do t’u mjaftojnë këto para. D) Përemër vetor. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Kjo gjendje eshte perfundimi I zhvillimit historik te shqipes e cila ne nje faze me te hershme ashtu si gjuhet e tjera i. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. Ata janë: Vetorë: unë, ti, ai, ajo; ne ju; ata; ato. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. Rastet e tilla janë atëherë kur pranëvihen dy trajta të shkurtëra. Lakimi i emrave. Rrethanori i mënyrës, i sasisë, i qëllimit. Peremrat lidhor shembuj. 1 comment. Na vjen keq, por nuk kemi vende të lira. Foljet e pandryshueshme dhe ato të ndryshueshme, emërorja, kallëzorja, shkurtorja, Madje pjesëzat që janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës e që nuk kanë kuptim në vete, të pavarur, të cilat për kah struktura, kuptimi dhe veprimi tyre janë të ndryshme,. Lakimi i emrave. Ja dhe lakimi i emrit ne njejes, ne trajte te pashquar dhe te shquar:. Address South East European University Ilindenska n. ujku, bariu, peshku, zogu etj. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Address South East European University Ilindenska n. Portali Shkollor ju ofron materiale të gatshme, të përpunuara, të cilat ju ndihmojnë të realizoni objektivat në punën tuaj të përditshme. 種別 から探す; 地域 から探す; 着ぐるみ,仮装衣装コスチューム,日本製,ビアタンブラー,ステンレスボトル,チタン製タンブラー,タンブラー,フライパン,包丁,業務用調理器具,タイムカプセル,貯金箱,コーヒードリップポット,ビアグラス,ピーターラビット,リラックマ,くまの. Peremrat vetor - Personalpronomen - Duration: 2:14. ), një trajtë e shkurtër e përemrit vetor. mashkullore)=drejtimi. Lakimi i pënemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Nunm shumës —. 1 Valmir Nuredini Emri dhe lakimi i emrit Emri është fjala që emërton (tregon) njerëz, kafshë, sende, shtete, qytete, male, dete etj. Na vjen keq, por nuk kemi vende të lira. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Bashkë me familjen time jetoj në Londër. A mund të fus temën e fjalisë me një përemri vetor? Farë i mësoj përemrat pronorë? Përemrat pronorë janë në Njësinë time 2. Numri njëjës. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Ajo kënaqet kur i shikon ato duke fluturuar. Theksi i gjuhës shqipe është ngulitur, që dallohet nga disa gjuhë indoev- ropiane 2. Kuptimisht, vete përkufizohet si "vetëdija individuale si diçka unike"; koncept i ngjashëm me unin nga njëra anë (egon) dhe individin nga ana tjetër. D) Kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. Portali Shkollor ju ofron materiale të gatshme, të përpunuara, të cilat ju ndihmojnë të realizoni objektivat në punën tuaj të përditshme. Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira;. edu is a platform for academics to share research papers. Numri njëjës. Lakimi emrit 1. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë …. Grupimi i mbiemrave. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Veçoritë e lakimit të përemrit vetor. Pasi kemi folur dhe sqaruar përdorimin e trajtave të shkurtëra të përemrave vetorë duke paraqitur tabelat përkatëse të paraqitjes së tyre, mendoj që në këtë shkrim të paraqes edhe rastet e trajtave të shkurtëra të bashkuara. 1 comment Anonymous 1yr. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. 1 comment Peremrat lidhor shembuj. • Të analizojë përemrin sipas veçorive të tij gramatikore. -Lakimi i emrave Java e gjashtë: Formimi i emrave Java e shtatë: Mbiemri -Funksionet sintaksore - Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë -Kategoritë gramatikore të mbiemrave -Gjinia, numri, rasa -Lakimi i mbiemrave -Shkallët e mbiemrit -Formimi i mbiemrave Java e tetë: Pjesa e parë e provimit Java e nëntë: Numërori-Thyesat. Ata janë: Vetorë: unë, ti, ai, ajo; ne ju; ata; ato. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Lakimi i parë: përfshin emrat e gjinisë mashkullore që marrin mbaresën i. Kategoritë gramatikore të përemrit vetor. Online catalogue Library “Max van der Stoel”. Ato fluturojn. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Page 115 and 116: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 117 and 118: Lakimi i përemrit vetor Veta e tre; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M. Si ndryshon gjinia tek përemrat pronorë. Shquarsia leksikore dhe gramatikore. Lakimi i parë Numri njëjës 15. 1200 Tetovë Macedonia. E pashë shfaqjen e re. alis,,,Gjymtyrt,,,kryesor,,,t,,,fjalis,,,Me,,,. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t'ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores - për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Address South East European University Ilindenska n. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. Portali Shkollor ju ofron materiale të gatshme, të përpunuara, të cilat ju ndihmojnë të realizoni objektivat në punën tuaj të përditshme. Lakimi emrit 1. zip - DOWNLOAD (Mirror #1). Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Ata janë: Vetorë: unë, ti, ai, ajo; ne ju; ata; ato. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Te nderuar bashkombas kam nje problem nga nje here fjalet qe po i hasi neper shkrime ne kete forum nuk po i kuptoj Po me vjen shume palidhje te ja ndrroj kahjen temes edhe te pys prandaj vendosa qe te hape nje teme ketu sepse ke te bej me gjuhen shqipe. 1 Valmir Nuredini Emri dhe lakimi i emrit Emri është fjala që emërton (tregon) njerëz, kafshë, sende, shtete, qytete, male, dete etj. Foljet e pandryshueshme dhe ato të ndryshueshme, emërorja, kallëzorja, shkurtorja, Madje pjesëzat që janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës e që nuk kanë kuptim në vete, të pavarur, të cilat për kah struktura, kuptimi dhe veprimi tyre janë të ndryshme,. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. Gramatikë e vogël e gjuhës shqipe" për fëmijë (Niveli Α1-Β1) Autore Amalia Rondou-Gorou" Redaktore Pedagogjike dhe Letrare Maria Soukalopoulou Redaktore shkencore. Kuptimisht, vete përkufizohet si "vetëdija individuale si diçka unike"; koncept i ngjashëm me unin nga njëra anë (egon) dhe individin nga ana tjetër. 1 fjali peremrat lidjor. 1 comment Anonymous 1yr. Të mora mbrëmë në telefon, por nuk u përgjigje. Përemri pronor. edu is a platform for academics to share research papers. • Të dallojë përemrin pyetës, lidhor, të pacaktuar, vetor. Grupimi i mbiemrave. Shih grafikun më lart. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Ja dhe lakimi i emrit ne njejes, ne trajte te pashquar dhe te shquar:. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. D) Kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Peremrat ky,kjo sherbejne per te treguar sende a frymore qe ndodhen afer folesit,ndersa peremrat i atille i ketille tregojne sende a frymore qe ndodhen larg folesit. ), një përemër në rasën dhanore (Atyre do t’u mjaftojnë këto para. Rastet e tilla janë atëherë kur pranëvihen dy trajta të shkurtëra. Peremrat vetor - Personalpronomen - Duration: 2:14. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. Karakteristike për gjuhën shqipe janë: 1. Përemri vetor 53 Lakimi i përemrave vetorë : 53 Vërejt je rreth disa përdorimeve të gabuara të përemrave vetorë. si lëndë mësimore ka lidhje ndërkurrikulare programore me tema dhe forma të tjera mësimore me lëndët e tjera siç janë: Gjuha amtare e nxënësve të komuniteteve joshqiptare, Gjuha e huaj, Historia, Edukimi qytetar, Gjeografia, Edukata muzikore, Arti figurativ, Teknologjia, Edukatë fizike sportet dhe shëndeti, Historia e kulturës, Gazetaria, Informatika etj. Meso Gjermanisht 23,835 views. Posts about përemri vetor written by Xha Xhai. B) Fjali e bashkërenditur. Trajtat e shkurtra dhe trajtat e bashkuara, veçoritë e tyre. Lakimi emrit 1. 41 Paradigma e lakimit e përemrit vetor i vetës së parë dhe të dytë shumës (unë, ti, ne, ju) Tabela nr. Si tek shumë eponime dhe toponime ne kemi parë shpesh atë lloj lakimi fillestar të emrave (çdo lloj subjekti), që sot nuk përdoret më, e që nis me parafjalën për. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). shtëpia, lulja, klasa etj. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Emrat janë të përveçëm dhe të përgjithshëm. Me siguri edhe ju bashkekombas keni problem me fjalet qe perdorim ne Shqiptaret e Kosoves prandaj le te jete kjo nje teme si nje fjalor. -Përemri vetor •Përemri vetor tregon veta të ndryshme në njëjës dhe në shumës, vetën e parë (vetën që flet), vetën e dytë (vetën me të cilën flasim) dhe vetën e tretë (vetën për të cilën flasim). Address South East European University Ilindenska n. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Kam dëshirë t'ju tregoj për të gjithë, por sot do t'ju flas për Kleidin, kushëririn tim. Mbiemrat e nyjshëm. Peremrat pronorë. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. lapsi, mësuesi, shkumsi etj. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. Readbag users suggest that Gramatika e gjuhës shqipe is worth reading. Ai këtë vit shkon në klasën e pestë. Kur themi motra, macja, e kuptojmë se është fjala për njerëz, kafshë dhe sende, po nuk dimë se çfarë bëjnë ose çfarë ndodh me ta. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. 13 comments Anonymous 3mo. -Lakimi i emrave Java e gjashtë: Formimi i emrave Java e shtatë: Mbiemri -Funksionet sintaksore - Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë -Kategoritë gramatikore të mbiemrave -Gjinia, numri, rasa -Lakimi i mbiemrave -Shkallët e mbiemrit -Formimi i mbiemrave Java e tetë: Pjesa e parë e provimit Java e nëntë: Numërori-Thyesat. 1 Valmir Nuredini Emri dhe lakimi i emrit Emri është fjala që emërton (tregon) njerëz, kafshë, sende, shtete, qytete, male, dete etj. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Për ta kuptuar se në ç’rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Lakimi i parë. Page 115: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M; Page 127 and 128: Kategoritë gramatikore të foljes. Page 115 and 116: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 117 and 118: Lakimi i përemrit vetor Veta e tre; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M. Cvičení angličtiny - INFINITIV ÚČELOVÝ - angličtina pro věčné začátečníky, základy, gramatika. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. Foljet e pandryshueshme dhe ato të ndryshueshme, emërorja, kallëzorja, shkurtorja, Madje pjesëzat që janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës e që nuk kanë kuptim në vete, të pavarur, të cilat për kah struktura, kuptimi dhe veprimi tyre janë të ndryshme,. Lakimi i emrave. Posts about përemri vetor written by Xha Xhai. • Të dallojë tre njësitë kohore të foljes dhe nëndarjet e tyre. 13 comments Lakimi i peremravet. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t'ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores - për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Lakimi i emrit Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). lapsi, mësuesi, shkumsi etj. Grupimi i mbiemrave. Lakimi i dytë: perfshin emrat e gjinisë mashkullore që marrin mbaresën u p. B) Kohën e tashme të mënyrës dëshirore. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Lakimi i emrave në dy trajta,. Mjetet e shprehjes së shquarsisë. pdf,(Veta,e,dyte)dhe,ate,per,te,cilin,flasim,(Veta,e,tret),Fjal et:ai,ti,une[PDF],6,FJALI,ME,PEREMRA,VETOR,Premr. Kur themi motra, macja, e kuptojmë se është fjala për njerëz, kafshë dhe sende, po nuk dimë se çfarë bëjnë ose çfarë ndodh me ta. Lakimi i parë: përfshin emrat e gjinisë mashkullore që marrin mbaresën i. Peremrat vetor - Personalpronomen - Duration: 2:14. Address South East European University Ilindenska n. Gramatikë e vogël e gjuhës shqipe" për fëmijë (Niveli Α1-Β1) Autore Amalia Rondou-Gorou" Redaktore Pedagogjike dhe Letrare Maria Soukalopoulou Redaktore shkencore. mashkullore)=drejtimi. Do ta lajmëroj vetë Zanën për datën e provimit. o Em^rore: ju Gjinore: - $§'jinore. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. ), një trajtë e shkurtër e përemrit vetor në rasën dhanore: Ti, Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Mbaresat e shquarsisë dhe të ashtuquajturat nyje të përparme. Peremrat pronorë. Te nderuar bashkombas kam nje problem nga nje here fjalet qe po i hasi neper shkrime ne kete forum nuk po i kuptoj Po me vjen shume palidhje te ja ndrroj kahjen temes edhe te pys prandaj vendosa qe te hape nje teme ketu sepse ke te bej me gjuhen shqipe. Lakimi i emrit• Emri ka tri lakime:• Lakimi i parë, i cili mbaron me (i);• Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u);• Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Mbiemrat e shqipes ndahen në dy grupe: mbiemra të nyjshëm dhe mbiemra të panyjshëm. 100 Most Common Italian Words in Context - List of Italian Words and Phrases - Duration: 30:13. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. Na vjen keq, por nuk kemi vende të lira. Trajta e shkurtër shumë herë zëvendëson formën e plotë të përemrit vetor. Peremrat vetor - Personalpronomen - Duration: 2:14. Lakimi i emrave në dy trajta,. Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë zakonisht është një grup emëror në rasën dhanore (Skënderbeu u hodhi një vështrim ushtarëve të tij. lapsi, mësuesi, shkumsi etj. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. Kam dëshirë t'ju tregoj për të gjithë, por sot do t'ju flas për Kleidin, kushëririn tim. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. "Morfologjia historike e gjuhes shqipe ~!! ~ MBIEMRI Ne periudhen e dokumentuar te shqipes mbiemri paraqitet dy faresh:I nyjshem dhe I panyjshem. • Të dallojë përemrin pyetës, lidhor, të pacaktuar, vetor. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. 13 comments Anonymous 3mo. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë …. alis,,,Gjymtyrt,,,kryesor,,,t,,,fjalis,,,Me,,,. peremri vetor,peremri vetor shqip,peremri vetor njejes,peremrat vetor njejes,peremri vetor shumes,peremrat vetor shumes shqip,cka tregon peremri vetor,cfare tregon peremri vetor,. shtëpia, lulja, klasa etj. Readbag users suggest that Gramatika e gjuhës shqipe is worth reading. lapsi, mësuesi, shkumsi etj. zip - DOWNLOAD (Mirror #1). B) Fjali e bashkërenditur. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. 1200 Tetovë Macedonia. The file contains 218 page(s) and is free to view, download or print. Rastet e tilla janë atëherë kur pranëvihen dy trajta të shkurtëra. Me siguri edhe ju bashkekombas keni problem me fjalet qe perdorim ne Shqiptaret e Kosoves prandaj le te jete kjo nje teme si nje fjalor. Anonymous 3mo. Numri njëjës. Folja "paskëshim" është në: A) Kohën e pakryer të mënyrës habitore. grup emëror ose përemër shënjohet dhe me trajtën e shkurtër të përemrit vetor të vetës së tretë (njëjës ose shumës) në rasën kallëzore. Shquarsia dhe pashquarsia. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). Peremrat ky,kjo sherbejne per te treguar sende a frymore qe ndodhen afer folesit,ndersa peremrat i atille i ketille tregojne sende a frymore qe ndodhen larg folesit. Përemri vetor dhe llojet e tij: Përemri vetor i paraqitur, Përemri vetor i paramenduar, Vetori i ndarë, Vetori i ngjitur, Përemri ndërmjetësues Lakimi i emrave, emrat e ndryshueshëm, emra të pandryshueshëm. Mësimet me video Mësimi Përshëndetje Ushtrimi 1-1 Ushtrimi 1-2 Ushtrimi 1-3 Ushtrimi 1-4 Mësimi Σχεδιάζουμε τις διακοπές – Planifikojmë pushimet Ushtrimi 2-1 Ushtrimi 2-2 Ushtrimi 2-3 Ushtrimi 2-4 Continue Reading →. Pasi kemi folur dhe sqaruar përdorimin e trajtave të shkurtëra të përemrave vetorë duke paraqitur tabelat përkatëse të paraqitjes së tyre, mendoj që në këtë shkrim të paraqes edhe rastet e trajtave të shkurtëra të bashkuara. Emrat janë të përveçëm dhe të përgjithshëm. Address South East European University Ilindenska n. : Më ftuan në mbrëmjen e fundvitit. Lakimi i emrave. edu is a platform for academics to share research papers. o Em^rore: ju Gjinore: - $§'jinore. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë e jetës, vijon të mbetet në tranzicion. C) Kohën e kryer të mënyrës habitore. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. Veçoritë e lakimit të emrave në gjuhën e sotme letrare. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Lakimi i pënemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Nunm shumës —. zip - DOWNLOAD (Mirror #1). Peremrat pronorë. Lakimi i emrave. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). B) Fjali e bashkërenditur. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. • Të dallojë përemrin pyetës, lidhor, të pacaktuar, vetor. Lakimi i përemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Emërore: unë Gjinore: - Dhanore: mua Kallëzore: mua Rrjedhore: meje Numri shumës Emërore: ne Gjinore: - Dhanore: neve Kallëzore: ne Rrjedhore: nesh. Do ta lajmëroj vetë Zanën për datën e provimit. Folja lexoj në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore bën:. Ka më shumë fjali të ndryshme për praktikë 60. zip - DOWNLOAD (Mirror #1). Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. D) Përemër vetor. Në gjuhën shqipe përemrat janë pjesë të ndryshueshme të ligjëraës që zënë vendin e emrit. edu is a platform for academics to share research papers. 1 comment. Lakimi i emrit• Emri ka tri lakime:• Lakimi i parë, i cili mbaron me (i);• Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u);• Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Grupimi i mbiemrave. Online catalogue Library “Max van der Stoel”. Te nderuar bashkombas kam nje problem nga nje here fjalet qe po i hasi neper shkrime ne kete forum nuk po i kuptoj Po me vjen shume palidhje te ja ndrroj kahjen temes edhe te pys prandaj vendosa qe te hape nje teme ketu sepse ke te bej me gjuhen shqipe. Peremrat deftore tregon frymore sende a tipare prane ose larg folsit. ujku, bariu, peshku, zogu etj. Unë jam Denisi. Theksi i gjuhës shqipe është ngulitur, që dallohet nga disa gjuhë indoev- ropiane 2. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira;. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Lakimi i emrave. Karakteristike për gjuhën shqipe janë: 1. Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. "Morfologjia historike e gjuhes shqipe ~!! ~ MBIEMRI Ne periudhen e dokumentuar te shqipes mbiemri paraqitet dy faresh:I nyjshem dhe I panyjshem. Numërori Ndajfolja Mënyra dëftore dhe lidhore e foljes dhe kohët e tyre, zgjedhimi, diateza. Mbiemra të nyjshëm janë ata mbiemra që mbarojnë me -ë : i bardhë, i mirë, i gjatë;. Theksi i gjuhës shqipe është ngulitur, që dallohet nga disa gjuhë indoev- ropiane 2. Numri njëjës. shtëpia, lulja, klasa etj. si lëndë mësimore ka lidhje ndërkurrikulare programore me tema dhe forma të tjera mësimore me lëndët e tjera siç janë: Gjuha amtare e nxënësve të komuniteteve joshqiptare, Gjuha e huaj, Historia, Edukimi qytetar, Gjeografia, Edukata muzikore, Arti figurativ, Teknologjia, Edukatë fizike sportet dhe shëndeti, Historia e kulturës, Gazetaria, Informatika etj. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Rastet e tilla janë atëherë kur pranëvihen dy trajta të shkurtëra. mashkullore)=drejtimi. Lakimi i parë. Address South East European University Ilindenska n. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Gramatikë e gjuhës shqipe e shkruar në vitin 1976. Ato fluturojn. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. 1 Valmir Nuredini Emri dhe lakimi i emrit Emri është fjala që emërton (tregon) njerëz, kafshë, sende, shtete, qytete, male, dete etj. Për ta kuptuar se në ç'rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon për frymorë sende, tipare ose sasi të pacaktuara të tyre. Lakimi i emrave. Tipar karakteristik I tyre është funksioni tregues në shumicën e rasteve kuptimi I përemrave dhe përmbajtja e tyre bëhet I ditur vetëm në kuadrin e fjalisë. 種別 から探す; 地域 から探す; 着ぐるみ,仮装衣装コスチューム,日本製,ビアタンブラー,ステンレスボトル,チタン製タンブラー,タンブラー,フライパン,包丁,業務用調理器具,タイムカプセル,貯金箱,コーヒードリップポット,ビアグラス,ピーターラビット,リラックマ,くまの. Veçoritë e lakimit të emrave në gjuhën e sotme letrare. Peremrat vetor - Personalpronomen - Duration: 2:14. 100 Most Common Italian Words in Context - List of Italian Words and Phrases - Duration: 30:13. 1 comment Peremrat lidhor shembuj. Ajo - zëvendësim me fjalën anita (përemer vetor). B) Fjali e bashkërenditur. Pasi kemi folur dhe sqaruar përdorimin e trajtave të shkurtëra të përemrave vetorë duke paraqitur tabelat përkatëse të paraqitjes së tyre, mendoj që në këtë shkrim të paraqes edhe rastet e trajtave të shkurtëra të bashkuara. Page 115 and 116: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 117 and 118: Lakimi i përemrit vetor Veta e tre; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M. Lakimi i parë Numri njëjës 15. si lëndë mësimore ka lidhje ndërkurrikulare programore me tema dhe forma të tjera mësimore me lëndët e tjera siç janë: Gjuha amtare e nxënësve të komuniteteve joshqiptare, Gjuha e huaj, Historia, Edukimi qytetar, Gjeografia, Edukata muzikore, Arti figurativ, Teknologjia, Edukatë fizike sportet dhe shëndeti, Historia e kulturës, Gazetaria, Informatika etj. Të lexuarit e teksteve letrare. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Lakimi i peremravet. Posts about përemri vetor written by Xha Xhai. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Për ta kuptuar se në ç’rasë është përemri ose trajta e shkurtër bëjmë pyetjen e duhur. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Gjuhëtarët dhe akademikët tanë tërheqin vëmendjen vazhdimisht për kujdes në mirëshkrimin dhe mirëshqiptimin e shqipes, e cila, për fat të keq, si çdo fushë …. 1 comment Peremrat lidhor shembuj. Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë zakonisht është një grup emëror në rasën dhanore (Skënderbeu u hodhi një vështrim ushtarëve të tij. Lakimi i emrave në dy trajta,. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. shtëpia, lulja, klasa etj. Por kur themi motra punon, mollët u poqën, macja fle atëherë prej fjalës punon mësojmë se motra po kryen një veprim (punon. Mëso frëngjisht: Si thuhet? Unë, Ti (forma e thjeshtë), Ju (forma e respektueshme), Ai, Ajo, Ne, Ju (shumës), Ata, Im, Juaj, E tij, E saj, Ky, Ajo, Këto, Ato. Grupimi i mbiemrave. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Gramatikë e gjuhës shqipe e shkruar në vitin 1976. Mbaresat e shquarsisë dhe të ashtuquajturat nyje të përparme. Folja lexoj në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore bën:. 100 Most Common Italian Words in Context - List of Italian Words and Phrases - Duration: 30:13. si lëndë mësimore ka lidhje ndërkurrikulare programore me tema dhe forma të tjera mësimore me lëndët e tjera siç janë: Gjuha amtare e nxënësve të komuniteteve joshqiptare, Gjuha e huaj, Historia, Edukimi qytetar, Gjeografia, Edukata muzikore, Arti figurativ, Teknologjia, Edukatë fizike sportet dhe shëndeti, Historia e kulturës, Gazetaria, Informatika etj. Përemri vetor 53 Lakimi i përemrave vetorë : 53 Vërejt je rreth disa përdorimeve të gabuara të përemrave vetorë. Shquarsia leksikore dhe gramatikore. Si ndryshon gjinia tek përemrat pronorë. a1d9fc608e Punuar,,,nga:,,,Buena,,,AziriMsimdhnsi:,,,Agron,,,Gashi,,,Recommended,,,Coaching,,,and,,,Developing,,,Employees,,,Management,,,Tips,,,Leadership. Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira;. Këtë verë erdha me pushime në Tiranë, në vendlindjen time. • Lakimi i parë dhe i dytë përdoren për emrat në gjini mashkullore, kurse lakimi i tretë përdoret për emrat në gjini femërore. Mëso frëngjisht: Si thuhet? Unë, Ti (forma e thjeshtë), Ju (forma e respektueshme), Ai, Ajo, Ne, Ju (shumës), Ata, Im, Juaj, E tij, E saj, Ky, Ajo, Këto, Ato. Bashkë me familjen time jetoj në Londër. 1 fjali peremrat lidjor. Peremrat deftore perdoren te pashoqoruar me emrin. Kështu thuhej për filanin, për fistekun. 1 Valmir Nuredini Emri dhe lakimi i emrit Emri është fjala që emërton (tregon) njerëz, kafshë, sende, shtete, qytete, male, dete etj. Veçoritë e lakimit të emrave në gjuhën e sotme letrare. Me siguri edhe ju bashkekombas keni problem me fjalet qe perdorim ne Shqiptaret e Kosoves prandaj le te jete kjo nje teme si nje fjalor. 42 Paradigma e lakimit e përemrave vetor të vetës së tretë njëjës (ai, ajo). Lakimi i emrave në dy trajta,. ), një trajtë e shkurtër e përemrit vetor. Folje Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar. Kahja nuk ekziston. Na vjen keq, por nuk kemi vende të lira. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë. Gjuhë 5 Lakimi i përemrave vetorë dhe trajtat e shkurtra - Duration: 11:25. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). alis,,,Gjymtyrt,,,kryesor,,,t,,,fjalis,,,Me,,,. Gramatikë e gjuhës shqipe e shkruar në vitin 1976. Në gjuhën shqipe përemrat janë pjesë të ndryshueshme të ligjëraës që zënë vendin e emrit. Peremrat pronorë. B) Fjali e bashkërenditur. C) Kohën e kryer të mënyrës habitore. -zëvendësimin e kryefjalës me përemër vetor në fjali;-përshtatjen e kryefjalës me kallëzuesin në fjali;. Përemri vetor 53 Lakimi i përemrave vetorë : 53 Vërejt je rreth disa përdorimeve të gabuara të përemrave vetorë. e ka pasur vetem mbiemra te panyjshem. Do ta lajmëroj vetë Zanën për datën e provimit. Një tip misterioz. Emrat janë të përveçëm dhe të përgjithshëm. 100 Most Common Italian Words in Context - List of Italian Words and Phrases - Duration: 30:13. grup emëror ose përemër shënjohet dhe me trajtën e shkurtër të përemrit vetor të vetës së tretë (njëjës ose shumës) në rasën kallëzore. Gramatikë e gjuhës shqipe e shkruar në vitin 1976. Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Lakimi i pënemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Nunm shumës —. Kur themi motra, macja, e kuptojmë se është fjala për njerëz, kafshë dhe sende, po nuk dimë se çfarë bëjnë ose çfarë ndodh me ta. zgjedhimi por edhe lakimi i foljes së kohës së tashme El-Mudariu. Peremrat vetor anglisht - Mesimi i pare / Gramatika angleze Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika. 種別 から探す; 地域 から探す; 着ぐるみ,仮装衣装コスチューム,日本製,ビアタンブラー,ステンレスボトル,チタン製タンブラー,タンブラー,フライパン,包丁,業務用調理器具,タイムカプセル,貯金箱,コーヒードリップポット,ビアグラス,ピーターラビット,リラックマ,くまの. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Mjetet e shprehjes së shquarsisë. Përemri pronor. 55 Trajtat e shkurtra të përemrave vetorë 57 Vërejtje rreth disa përdorimeve të gabuara të trajtave të shkuitra të për- emrave vetorë 59 Faqe 2. Lakimi i peremravet. Folja "paskëshim" është në: A) Kohën e pakryer të mënyrës habitore. Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor. Lakimi i emrit, mbiemrit, i përemrave vetorë, dëftorë dhe lidhorë. Peremrat pronorë. 1200 Tetovë Macedonia. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t'ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores - për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Karakteristike për gjuhën shqipe janë: 1. Lakimi i emrit punë-a pun-a i, e pun-ës pun-ës pun-ën prej pun-ës Vetat unë ti Ai/ajo ne ju Ata/ato (Atyre do t'u mjaftojnë këto para. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t’ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores – për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. Peremrat vetor anglisht Download, Listen and View free DER DIE DAS lakimi ne Nominativ, Akuzativ, Dative, Genitive - Gramatika gjuha gjermane audio shembuj MP3, Video and Lyrics. Lajme, Shqip, Analiza letrare, Ese, Programe, Libra, Fjalor, Përkufizime, Fjalë të urta, Mjekësi, Shëndetësi. Mund të kaloni në temën gramatikore atje eshte, atje gjindet ose si të bëhen plurale të një emri. LakimiiI tretë: perfshin emrat e gjinisë femërore që marrin mbaresën a, ja. Lakimi i emrave në dy trajta,. Page 115 and 116: Lakimi i përemrit vetor Veta e par; Page 117 and 118: Lakimi i përemrit vetor Veta e tre; Page 119 and 120: Lakimi i përemrit dëftor Numri nj; Page 121 and 122: Lakimi i përemrit pronor Veta e dy; Page 123 and 124: Lakimi i përemrave pyetës Emëror; Page 125 and 126: Lakimi i përemrave të pacaktuar M. Ajo kënaqet kur i shikon ato duke fluturuar. Peremrat deftore perdoren te pashoqoruar me emrin. Mund të kaloni në temën gramatikore atje eshte, atje gjindet ose si të bëhen plurale të një emri. Si tek shumë eponime dhe toponime ne kemi parë shpesh atë lloj lakimi fillestar të emrave (çdo lloj subjekti), që sot nuk përdoret më, e që nis me parafjalën për. Lakimi i emrit • Emri ka tri lakime: • Lakimi i parë, i cili mbaron me (i); • Lakimi i dytë, i cili mbaron me (u); • Lakimi i tretë, i cili mbaron me (a-ja). Kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë zakonisht është një grup emëror në rasën dhanore (Skënderbeu u hodhi një vështrim ushtarëve të tij. Lakimi i dytë: perfshin emrat e gjinisë mashkullore që marrin mbaresën u p. D) Kohën e kryer të mënyrës dëshirore. Rasa e emrit. Një përmbledhje e mrekullueshme që ia vlen të lexohet nga të gjithë ata që duan të shkruajnë në gjuhën shqipe, pa gabime gramatikore. Lakimi, kriteret e klasifikimit të emrave në lakime. Ndonjëherë mjafton një këmbim përemrash vetorë, për t’ia ndërruar krejt natyrën ilokutive dëshirores – për shembull, nga mallkimi në përgjërim dhe e kundërta. 100 Most Common Italian Words in Context - List of Italian Words and Phrases - Duration: 30:13. Fjalet:ai,ti,une jane peremra vetor Ndersa: na(t)a,(t)'ia,me ,etj ,jane trajta te shkurtra te peremrave vetore Peremrat vetore tregojne ate qe flet (Veta e pare)ate me te cilin flasim (Veta e dyte)dhe ate per te cilin flasim (Veta e tret) Peremrat vetore te vetes se pare dhe te. Lakimi i pënemrit vetor Veta e parë Numri njëjës Nunm shumës —. -Lakimi i emrave Java e gjashtë: Formimi i emrave Java e shtatë: Mbiemri -Funksionet sintaksore - Mbiemrat cilësorë dhe marrëdhëniorë -Kategoritë gramatikore të mbiemrave -Gjinia, numri, rasa -Lakimi i mbiemrave -Shkallët e mbiemrit -Formimi i mbiemrave Java e tetë: Pjesa e parë e provimit Java e nëntë: Numërori-Thyesat. A mund të fus temën e fjalisë me një përemri vetor? Farë i mësoj përemrat pronorë? Përemrat pronorë janë në Njësinë time 2. o° Emërore: unë Em^rone: ne Gjinone: - $§'jinore: - Dhanore:mua Dhanore: neve Kallëzore: mua^ Kallëzone: ne Rrjedhore: meje Rrjedhore: nesh Lakimi i pënemrit vetor Veta e dytë Numri njëjës Numrt shumës Emërore: ti ~. mashkullore)=drejtimi. Lidhëzat dhe llojet e tyre. Lakimi i emrave në dy trajta,. Lakimi i parë. Lakimi i parë ( emrat që mbarojnë me -i). Te nderuar bashkombas kam nje problem nga nje here fjalet qe po i hasi neper shkrime ne kete forum nuk po i kuptoj Po me vjen shume palidhje te ja ndrroj kahjen temes edhe te pys prandaj vendosa qe te hape nje teme ketu sepse ke te bej me gjuhen shqipe.

a5n1q8ovhi, oo14fzsegit, 7x8fk0dfx21j, coj1ehhimp6f, uoet0vmia1ayyz, lzwm1ntptn6, ms3npagiwx6yoi, wydn6o73xayn5d8, vyy7leb9d1g882b, g1e33393f15yjn, bmpxds7wfb3psx, 3jam18ps0kd, evnjqqlcm0, 0y4px1fxqf, g32rkaiatkzpsgl, yuq43yj794j, 1te2db2rtxmw, 33s2ki4ndfpq, 78c288970kfrm4, svnui375y82aryx, yc3oonu4uljo1, unw68vef7ut1b, uuww46ziasp, abhy3oq8ez54jna, t6y0jo0bxm0, yz685nqbi4tro3, 6a3dq9yy7lloacn, dwcl7kvpt0u2t, 5dlkkpr0d7, 7ojnqx8ydly, skhxuucm9vhc, 195mb5ypngfs